Prezentace,el.dokumenty

MATOUŠEK Petr. Automatická analýza síťové bezpečnosti. Brno, 2007.
Jazyk publikace:čeština
Název publikace:Automatická analýza síťové bezpečnosti
Název (en):Automated Network-Wide Security Analysis
Strany:25
Místo vydání:Brno, CZ
Rok:2007
URL:http:/www.fit.vutbr.cz/~matousp/doc/2007/ansa-uvod.pdf [PDF]
Klíčová slova
analýza sítě, formální verifikace, klasifikace paketů, filtrování provozu, rozhodovací diagramy
Anotace
Počítačová síť typu LAN či WAN je tvořena aktivními prvky, které jsou spolu propojeny. Tyto uzly tvoří určitou topologii. Pokud známe topologii sítě a konfiguraci aktivních prvků, jsme schopni odhadnout chování konvergované sítě. Chování sítě můžeme zkoumat podobnými metodami, jaké se používají pro časované systémy či analýzu programů. Lze použít například statickou analýzu modelu sítě, verifikaci metodou model checking apod. Pomocí těchto přístupů můžeme ověřovat například dostupnost určitých stavů sítě (reachability), bezpečnost (safety) a další vlastnosti. Na semináři budeme diskutovat možnosti automatické analýzy sítě z pohledu bezpečnosti a využití formálních přístupů k ověřování chování sítě.

Vaše IPv4 adresa: 35.172.201.102
Přepnout na IPv6 spojení

DNSSEC [dnssec]