Článek ve sborníku konference

HABERMEHL Peter, IOSIF Radu, ROGALEWICZ Adam a VOJNAR Tomáš. Proving Termination of Tree Manipulating Programs. In: Automated Technology for Verification and Analysis. Berlin: Springer Verlag, 2007, s. 145-161. ISBN 978-3-540-75595-1.
Jazyk publikace:angličtina
Název publikace:Proving Termination of Tree Manipulating Programs
Název (cs):Dokazování konečnosti běhu programů manipulujících stromové struktury
Strany:145-161
Sborník:Automated Technology for Verification and Analysis
Konference:5th International Symposium on Automated Technology for Verification and Analysis -- ATVA 2007
Řada knih:LNCS 4762
Místo vydání:Berlin, DE
Rok:2007
ISBN:978-3-540-75595-1
Vydavatel:Springer Verlag
URL:http://www-verimag.imag.fr/index.php?page=techrep-list&lang=fr&long=yes#TR-2007-1-long [HTML]
Klíčová slova
formal verification, program analysis, termination checking, automata theory, tree automata, counter automata
Anotace
Článek navrhuje metodu automatického dokazování konečnosti běhu programů manipulujících stromové struktury, založenou na využití teorie automatů. Konkrétně je pro úvodní fázi metody, ve které se generují invarianty programů, použit abstraktní stromový regulární model checking založený na stromových automatech. Pro následnou fázi verifikace konečnosti programů je využit překlad do čítačových automatů.
BibTeX:
@INPROCEEDINGS{
  author = {Peter Habermehl and Radu Iosif and Adam Rogalewicz
	and Tom{\'{a}}{\v{s}} Vojnar},
  title = {Proving Termination of Tree Manipulating Programs},
  pages = {145--161},
  booktitle = {Automated Technology for Verification and Analysis},
  series = {LNCS 4762},
  year = 2007,
  location = {Berlin, DE},
  publisher = {Springer Verlag},
  ISBN = {978-3-540-75595-1},
  language = {english},
  url = {http://www.fit.vutbr.cz/research/view_pub.php.cs?id=8510}
}

Vaše IPv4 adresa: 3.226.251.81
Přepnout na https