Článek v časopise

DRAHANSKÝ Martin a NEZHYBA Ondřej. Testy obrazové kvality snímačů otisků prstů Suprema. Crypto-world. Praha: 2007, roč. 9, č. 11, s. 6-11. ISSN 1801-2140.
Jazyk publikace:čeština
Název publikace:Testy obrazové kvality snímačů otisků prstů Suprema
Název (en):Tests of Image Quality of Fingerprint Scanners from Suprema
Strany:6-11
Místo vydání:CZ
Rok:2007
Časopis:Crypto-world, roč. 9, č. 11, Praha, CZ
ISSN:1801-2140
URL:http://crypto-world.info/download.php [PDF]
Klíčová slova
otisk prstu, kvalita, Suprema, snímač, obraz, kontrast, papilární linie
Anotace
Článek seznamuje s provedenými testy snímačů společnosti Suprema, zaměřenými na kvalitu obrázků otisků prstů.
BibTeX:
@ARTICLE{
   author = {Martin Drahansk{\'{y}} and Ond{\v{r}}ej Nezhyba},
   title = {Testy obrazov{\'{e}} kvality
	sn{\'{i}}ma{\v{c}}{\r{u}} otisk{\r{u}} prst{\r{u}}
	Suprema},
   pages = {6--11},
   journal = {Crypto-world},
   volume = 9,
 number = 11,
   year = 2007,
   ISSN = {1801-2140},
   language = {czech},
   url = {http://www.fit.vutbr.cz/research/view_pub.php.cs?id=8514}
}

Vaše IPv4 adresa: 100.24.209.47
Přepnout na https