Článek ve sborníku konference

RŮŽIČKA Richard. New Polymorphic NAND/XOR Gate. In: Proceedings of 7th WSEAS International Conference on Applied Computer Science. Venice: World Scientific and Engineering Academy, 2007, s. 192-196. ISBN 978-960-6766-15-2. ISSN 1790-5117.
Jazyk publikace:angličtina
Název publikace:New Polymorphic NAND/XOR Gate
Název (cs):Nové polymorfní hradlo NAND/XOR
Strany:192-196
Sborník:Proceedings of 7th WSEAS International Conference on Applied Computer Science
Konference:The 7th WSEAS International Conference on Applied Computer Science
Řada knih:Computer Science Challenges
Místo vydání:Venice, IT
Rok:2007
ISBN:978-960-6766-15-2
Časopis:Computer Science Challenges, roč. 2007, č. 11, US
ISSN:1790-5117
Vydavatel:World Scientific and Engineering Academy
Klíčová slova
hardware engineering, digital circuits, CMOS logic gates, polymorphic electronics, VLSI, reconfigurable digital circuits
Anotace
Polymorfní číslicové obvody jsou obvody sestávající z polymorfních (multifunkčních) a také běžných hradel. Kromě jejich standardní logické funkce (např. NAND) vykonávají polymorfní hradla také další logickou funkci, která je aktivována za určitých podmínek, například když napájecí napětí, teplota nebo intenzita osvětlení dosáhne určité úrovně. Tento článek popisuje nově navržené dvouvstupové polymorfní hradlo. Toto hradlo vykonává logickou funkci NAND nebo XOR podle toho, jaké úrovně dosahuje speciální signál. Navržené hradlo je efektivní z pohledu své velikosti - sestává pouze z devíti tranzistorů, přičemž odpovídající obvod z konvenčních hradel by vyžadoval více než 10 tranzistorů.
BibTeX:
@INPROCEEDINGS{
  author = {Richard R{\r{u}}{\v{z}}i{\v{c}}ka},
  title = {New Polymorphic NAND/XOR Gate},
  pages = {192--196},
  booktitle = {Proceedings of 7th WSEAS International Conference on Applied
	Computer Science},
  series = {Computer Science Challenges},
  journal = {Computer Science Challenges},
  volume = 2007,
 number = 11,
  year = 2007,
  location = {Venice, IT},
  publisher = {World Scientific and Engineering Academy},
  ISBN = {978-960-6766-15-2},
  ISSN = {1790-5117},
  language = {english},
  url = {http://www.fit.vutbr.cz/research/view_pub.php.cs?id=8515}
}

Vaše IPv4 adresa: 18.205.176.100
Přepnout na https