Článek ve sborníku konference

PETERKA Ondřej, RYŠAVÝ Ondřej, LORENC Václav, OSOVSKÝ Martin a ŠKARVADA Libor. Can Objects Have Dependent Types?. In: Proceedings of 3rd Doctoral Workshop on Mathematical and Engineering Methods in Computer Science (MEMICS 2007). Znojmo: Ing. Zdeněk Novotný, CSc., 2007, s. 173-180. ISBN 978-80-7355-077-6.
Jazyk publikace:angličtina
Název publikace:Can Objects Have Dependent Types?
Název (cs):Mohou mít objekty závislé typy?
Strany:173-180
Sborník:Proceedings of 3rd Doctoral Workshop on Mathematical and Engineering Methods in Computer Science (MEMICS 2007)
Konference:MEMICS'07 -- 3rd Doctoral Workshop on Mathematical and Engineering Methods in Computer Science
Místo vydání:Znojmo, CZ
Rok:2007
ISBN:978-80-7355-077-6
Vydavatel:Ing. Zdeněk Novotný, CSc.
URL:http://www.fit.vutbr.cz/~rysavy/bibpdf/peterka_07_objects.pdf [PDF]
Klíčová slova
dependent types, object types, type theory, programming language design, polymorphic data types
Anotace
Příspěvěk pojednává o konstrukci typového systému s hodnotově-závislými typy pro objektově-orientovaný programovací jazyk.
BibTeX:
@INPROCEEDINGS{
   author = {Ond{\v{r}}ej Peterka and Ond{\v{r}}ej
	Ry{\v{s}}av{\'{y}} and V{\'{a}}clav Lorenc and
	Martin Osovsk{\'{y}} and Libor {\v{S}}karvada},
   title = {Can Objects Have Dependent Types?},
   pages = {173--180},
   booktitle = {Proceedings of 3rd Doctoral Workshop on Mathematical and
	Engineering Methods in Computer Science (MEMICS 2007)},
   year = 2007,
   location = {Znojmo, CZ},
   publisher = {Ing. Zden{\v{e}}k Novotn{\'{y}}, CSc.},
   ISBN = {978-80-7355-077-6},
   language = {english},
   url = {http://www.fit.vutbr.cz/research/view_pub.php.cs?id=8519}
}

Vaše IPv4 adresa: 100.24.209.47
Přepnout na https