Článek ve sborníku konference

HOLÍK Lukáš a ROGALEWICZ Adam. Counterexample Analysis in Abstract Regular Tree Model Checking of Complex Dynamic Data Structures. In: Third Doctoral Workshop on Mathematical and Engineering Methods in Computer Science (MEMICS 2007). Znojmo: Ing. Zdeněk Novotný, CSc., 2007, s. 59-66. ISBN 978-80-7355-077-6.
Jazyk publikace:angličtina
Název publikace:Counterexample Analysis in Abstract Regular Tree Model Checking of Complex Dynamic Data Structures
Název (cs):Analýza protipříkladů v abstraktním regulárním model checkingu pro složité dynamické datové struktury
Strany:59-66
Sborník:Third Doctoral Workshop on Mathematical and Engineering Methods in Computer Science (MEMICS 2007)
Konference:MEMICS'07 -- 3rd Doctoral Workshop on Mathematical and Engineering Methods in Computer Science
Místo vydání:Znojmo, CZ
Rok:2007
ISBN:978-80-7355-077-6
Vydavatel:Ing. Zdeněk Novotný, CSc.
URL:http://www.fit.vutbr.cz/~rogalew/pubs/Memics-2007.pdf [PDF]
Klíčová slova
Formal verification, Regular tree model checking, shape analysis,
Anotace
Článek studuje použití abstraktního regulárního model checkingu, uvnitř úspěšné metody pro verifikace programů se složitými datovými strukturami, a to zejména analýza protipříkladů.
BibTeX:
@INPROCEEDINGS{
   author = {Luk{\'{a}}{\v{s}} Hol{\'{i}}k and Adam Rogalewicz},
   title = {Counterexample Analysis in Abstract Regular Tree
	Model Checking of Complex Dynamic Data Structures},
   pages = {59--66},
   booktitle = {Third Doctoral Workshop on Mathematical and Engineering
	Methods in Computer Science (MEMICS 2007)},
   year = 2007,
   location = {Znojmo, CZ},
   publisher = {Ing. Zden{\v{e}}k Novotn{\'{y}}, CSc.},
   ISBN = {978-80-7355-077-6},
   language = {english},
   url = {http://www.fit.vutbr.cz/research/view_pub.php.cs?id=8521}
}

Vaše IPv4 adresa: 3.226.251.81
Přepnout na https