Článek ve sborníku konference

SMRČKA Aleš a VOJNAR Tomáš. Verifying Parametrised Hardware Designs Via Counter Automata. In: Hardware and Software, Verification and Testing. Heidelberg: Springer Verlag, 2008, s. 51-68. ISSN 0302-9743.
Jazyk publikace:angličtina
Název publikace:Verifying Parametrised Hardware Designs Via Counter Automata
Název (cs):Verifikace parametrických hardwarových návrhů pomocí čítačových automatů
Strany:51-68
Sborník:Hardware and Software, Verification and Testing
Konference:Haifa Verification Conference 2007
Řada knih:Lecture Notes in Computer Science 4899
Místo vydání:Heidelberg, DE
Rok:2008
Časopis:Lecture Notes in Computer Science, roč. 2008, č. 4899, DE
ISSN:0302-9743
Vydavatel:Springer Verlag
URL:http://www.fit.vutbr.cz/~smrcka/pub/hvc07.pdf [PDF]
Klíčová slova
formální verifikace, návrh počítačových systémů, čítačový atuomat, VHDL
Anotace
Článek prezentuje nový přítup k formální verifikaci obecných (tj. parametrických) návrhů počítačových systémů specifikovaných ve VHDL. Navrhovaný přístup je založen na překladu takových návrhů do čítačových automatů a využívá současných úspěšných výsledků v oblasti jejich automatické formální verifikace. Tento navrhovaný překlad byl také implementován a pomocí nástrojů pro verifikaci čítačových automatů jsme byli schopni ověřit některé netriviální vlastnosti parametrických komponent ve VHDL včetně jedné skutečně existující.
BibTeX:
@INPROCEEDINGS{
  author = {Ale{\v{s}} Smr{\v{c}}ka and Tom{\'{a}}{\v{s}}
	Vojnar},
  title = {Verifying Parametrised Hardware Designs Via
	Counter Automata},
  pages = {51--68},
  booktitle = {Hardware and Software, Verification and Testing},
  series = {Lecture Notes in Computer Science 4899},
  journal = {Lecture Notes in Computer Science},
  volume = 2008,
 number = 4899,
  year = 2008,
  location = {Heidelberg, DE},
  publisher = {Springer Verlag},
  ISSN = {0302-9743},
  language = {english},
  url = {http://www.fit.vutbr.cz/research/view_pub.php.cs?id=8526}
}

Vaše IPv4 adresa: 3.81.28.94
Přepnout na https