Článek ve sborníku konference

KUNC Michael a BURGET Radek. Klasifikace prvků dokumentu na základě vizuálních rysů. In: Znalosti 2008. Bratislava: Vydavateľstvo STU, 2008, s. 347-350. ISBN 978-80-227-2827-0.
Jazyk publikace:čeština
Název publikace:Klasifikace prvků dokumentu na základě vizuálních rysů
Název (en):Document Element Classification Based on Visual Features
Strany:347-350
Sborník:Znalosti 2008
Konference:Znalosti 2008
Místo vydání:Bratislava, SK
Rok:2008
ISBN:978-80-227-2827-0
Vydavatel:Vydavateľstvo STU
Klíčová slova
klasifikace dokumentů, vizuální informace, segmentace
Anotace
Příspěvek se zabývá vizuální segmentací webových stránek a následnou klasifikací detekovaných oblastí na základě jejich vizuálních vlastností. Segmentace, tedy detekce vizuálního členění stránky, je založena na bottom-up analýze stránky společně s analýzou vizuálně významných prvků a jejím výsledkem je model vizuálního členění zpracovávaného dokumentu. Samotná klasifikace potom využívá informace o vzájemné poloze oblastí a jejich vizuálních vlastnostech, které jsou v tomto modelu obsaženy. Příspěvek se dále zbývá experimentálním porovnáním dvou klasifikačních algoritmů pro daný účel na různých množinách dat.
BibTeX:
@INPROCEEDINGS{
   author = {Michael Kunc and Radek Burget},
   title = {Klasifikace prvk{\r{u}} dokumentu na z{\'{a}}klad{\v{e}}
	vizu{\'{a}}ln{\'{i}}ch rys{\r{u}}},
   pages = {347--350},
   booktitle = {Znalosti 2008},
   year = {2008},
   location = {Bratislava, SK},
   publisher = {Vydavate{\'{l}}stvo STU},
   ISBN = {978-80-227-2827-0},
   language = {czech},
   url = {http://www.fit.vutbr.cz/research/view_pub.php.cs?id=8564}
}

Vaše IPv4 adresa: 54.92.163.105
Přepnout na IPv6 spojení

DNSSEC [dnssec]