Článek ve sborníku konference

VAŠÍČEK Zdeněk a SEKANINA Lukáš. Hardware Accelerators for Cartesian Genetic Programming. In: Eleventh European Conference on Genetic Programming. Berlin: Springer Verlag, 2008, s. 230-241. ISBN 978-3-540-78670-2.
Jazyk publikace:angličtina
Název publikace:Hardware Accelerators for Cartesian Genetic Programming
Název (cs):Obvodové akcelerátory pro kartézské genetické programování
Strany:230-241
Sborník:Eleventh European Conference on Genetic Programming
Konference:Eleventh European Conference on Genetic Programming
Řada knih:LNCS 4971
Místo vydání:Berlin, DE
Rok:2008
ISBN:978-3-540-78670-2
Vydavatel:Springer Verlag
Soubory: 
+Typ Jméno Název Vel. Poslední změna
icon49710230.pdf379 KB2008-03-30 21:20:46
^ Vybrat vše
S vybranými:
Klíčová slova
cartesian genetic programming, field programmable gate array, evolutionary design
Anotace
Článek popisuje novou třídu akcelerátorů pro kartézské genetické programování (CGP), které jsou založeny na použití programovatelných hradlových polí (FPGA). Akcelerátory obsahují genetickou jednotku znovupoužitelnou v různých aplikacích.  Kandidátní programy jsou ohodnocovány pomocí aplikačně specifického virtuálního rekonfigurovatelného obvodu a fitness jednotky. Navržené řešení dovoluje urychlit evoluční návrh 30-40 krát oproti běžnému PC.
BibTeX:
@INPROCEEDINGS{
  author = {Zden{\v{e}}k Va{\v{s}}{\'{i}}{\v{c}}ek and
	Luk{\'{a}}{\v{s}} Sekanina},
  title = {Hardware Accelerators for Cartesian Genetic
	Programming},
  pages = {230--241},
  booktitle = {Eleventh European Conference on Genetic Programming},
  series = {LNCS 4971},
  year = 2008,
  location = {Berlin, DE},
  publisher = {Springer Verlag},
  ISBN = {978-3-540-78670-2},
  language = {english},
  url = {http://www.fit.vutbr.cz/research/view_pub.php.cs?id=8590}
}

Vaše IPv4 adresa: 18.232.53.231
Přepnout na https