Článek ve sborníku konference

KUNOVSKÝ Jiří, ZBOŘIL František V., DROZDOVÁ Martina, SEHNALOVÁ Pavla a PETŘEK Jiří. Multi-rate Integration and Modern Taylor Series Method. In: Proceedings UKSim 10th International Conference EUROSIM/UKSim2008. Cambridge: IEEE Computer Society, 2008, s. 386-391. ISBN 0-7695-3114-8.
Jazyk publikace:angličtina
Název publikace:Multi-rate Integration and Modern Taylor Series Method
Název (cs):Víceúrovňová integrace a TKSL
Strany:386-391
Sborník:Proceedings UKSim 10th International Conference EUROSIM/UKSim2008
Konference:10th International Conference on Computer Modelling and Simulation
Místo vydání:Cambridge, GB
Rok:2008
ISBN:0-7695-3114-8
Vydavatel:IEEE Computer Society
Klíčová slova
Taylor series, differential equations, multi-rate integration, real-time simulation
Anotace
Uvádí se TKSL a víceúrovňová integrační metoda. Je uveden příklad na srovnání. Víceúrovňová integrace je popsána detailně.
BibTeX:
@INPROCEEDINGS{
   author = {Ji{\v{r}}{\'{i}} Kunovsk{\'{y}} and V.
	Franti{\v{s}}ek Zbo{\v{r}}il and Martina
	Drozdov{\'{a}} and Pavla Sehnalov{\'{a}} and
	Ji{\v{r}}{\'{i}} Pet{\v{r}}ek},
   title = {Multi-rate Integration and Modern Taylor Series
	Method},
   pages = {386--391},
   booktitle = {Proceedings UKSim 10th International Conference
	EUROSIM/UKSim2008},
   year = 2008,
   location = {Cambridge, GB},
   publisher = {IEEE Computer Society},
   ISBN = {0-7695-3114-8},
   language = {english},
   url = {http://www.fit.vutbr.cz/research/view_pub.php.cs?id=8598}
}

Vaše IPv4 adresa: 34.236.190.216
Přepnout na https