Článek ve sborníku konference

MARTÍNEK Tomáš a KOŠEK Martin. NetCOPE: Platform for Rapid Development of Network Applications. In: Proc. of 2008 IEEE Design and Diagnostics of Electronic Circuits and Systems Workshop. Bratislava: IEEE Computer Society, 2008, s. 219-224. ISBN 978-1-4244-2276-0.
Jazyk publikace:angličtina
Název publikace:NetCOPE: Platform for Rapid Development of Network Applications
Název (cs):NetCOPE: Platforma pro rychlý vývoj síťových aplikací
Strany:219-224
Sborník:Proc. of 2008 IEEE Design and Diagnostics of Electronic Circuits and Systems Workshop
Konference:IEEE Design and Diagnostics of Electronic Circuits and Systems Workshop
Místo vydání:Bratislava, SK
Rok:2008
ISBN:978-1-4244-2276-0
DOI:10.1109/DDECS.2008.4538789
Vydavatel:IEEE Computer Society
Klíčová slova
network application, fast DMA transfers, interconnection system, platform, FPGA
Anotace
Rychlý vývoj v oblasti síťových technologií ve spojení se zvyšováním propustnosti linek na 1Gb/s nebo 10Gb/s klade stále vetší požadavky na zařízení, které musí síťový tok zpracovávat. Výsledky z řady výzkumných prací ukazují, že výkonnost konvenčních počítačů není dostačující pro mnoho síťových aplikací. Jako rozumná alternativa se ukazuje rozdělení úlohy mezi procesor a akcelerační kartu s FPGA čipy. Tento článek popisuje základní rámec platformy pro rychlý vývoj síťových aplikací založených na spojení procesoru a akcelerační karty - NetCOPE. Platforma implementuje části společné pro většinu aplikací jako jsou: V/V bloky, propojovací systém a rychlé DMA přenosy. S využitím této platformy se navrhář může soustředit pouze na vývoj cilové aplikace.
BibTeX:
@INPROCEEDINGS{
  author = {Tom{\'{a}}{\v{s}} Mart{\'{i}}nek and Martin
	Ko{\v{s}}ek},
  title = {NetCOPE: Platform for Rapid Development of Network
	Applications},
  pages = {219--224},
  booktitle = {Proc. of 2008 IEEE Design and Diagnostics of Electronic
	Circuits and Systems Workshop},
  year = 2008,
  location = {Bratislava, SK},
  publisher = {IEEE Computer Society},
  ISBN = {978-1-4244-2276-0},
  doi = {10.1109/DDECS.2008.4538789},
  language = {english},
  url = {http://www.fit.vutbr.cz/research/view_pub.php.cs?id=8607}
}

Vaše IPv4 adresa: 100.24.209.47
Přepnout na https