Článek ve sborníku konference

ŠÁTEK Václav, KUNOVSKÝ Jiří, KRAUS Michal a PINDRYČ Milan. TKSL to World Standards Comparison. In: MOSIS '08. Ostrava: MARQ, 2008, s. 21-27. ISBN 978-80-86840-40-6.
Jazyk publikace:angličtina
Název publikace:TKSL to World Standards Comparison
Název (cs):Porovnání TKSL se světovými standardy
Strany:21-27
Sborník:MOSIS '08
Konference:MOSIS2008 - 42nd Spring International Conference on Modelling and Simulation of Systems
Místo vydání:Ostrava, CZ
Rok:2008
ISBN:978-80-86840-40-6
Vydavatel:MARQ
Klíčová slova
TKSL, Matlab, Maple, Wolfram Mathematica, diferenciální rovnice
Anotace
Článek představuje využití Moderní metody Taylorovy řady k výpočtu diferenciálních rovnic. Zaměřuje se na speciální případy, které vyžadují vysokou přesnost výpočtu. Porovnává numerické řešení diferenciálních rovnic pomocí TKSL softwaru s Matlabem.
BibTeX:
@INPROCEEDINGS{
   author = {V{\'{a}}clav {\v{S}}{\'{a}}tek and
	Ji{\v{r}}{\'{i}} Kunovsk{\'{y}} and Michal Kraus
	and Milan Pindry{\v{c}}},
   title = {TKSL to World Standards Comparison},
   pages = {21--27},
   booktitle = {MOSIS '08},
   year = 2008,
   location = {Ostrava, CZ},
   ISBN = {978-80-86840-40-6},
   language = {english},
   url = {http://www.fit.vutbr.cz/research/view_pub.php.cs?id=8617}
}

Vaše IPv4 adresa: 3.81.28.94
Přepnout na https