Článek ve sborníku konference

MIKUŠEK Petr a DVOŘÁK Václav. On Lookup Table Cascade-Based Realizations of Arbiters. In: 11th EUROMICRO Conference on Digital System Design DSD 2008. Parma: IEEE Computer Society, 2008, s. 795-802. ISBN 978-0-7695-3277-6.
Jazyk publikace:angličtina
Název publikace:On Lookup Table Cascade-Based Realizations of Arbiters
Název (cs):Realizace arbitrů pomocí LUT kaskád
Strany:795-802
Sborník:11th EUROMICRO Conference on Digital System Design DSD 2008
Konference:11th EUROMICRO Conference on Digital Systems Design 2008
Místo vydání:Parma, IT
Rok:2008
ISBN:978-0-7695-3277-6
Vydavatel:IEEE Computer Society
Soubory: 
+Typ Jméno Název Vel. Poslední změna
iconmikusek-LUTCascadeArbiters.pdf247 KB2008-11-27 13:53:26
^ Vybrat vše
S vybranými:
Klíčová slova
LUT cascades, Multi-Terminal BDDs, iterative disjunctive decomposition, arbiter circuits
Anotace
Článek prezentuje nový algoritmus iterativní dekompozice pro vícevýstupové Booleovské funkce s vestavěnou heuristikou pro uspořádání proměnných. Algoritmus vytváří kaskádu náhledových tabulek (Look-Up Table, LUT), která implementuje zadanou funkci a současně vytváří suboptimální vícekoncový binární rozhodovací diagram (Multi-Terminal Binary Decision Diagram, MTBDD). LUT kaskáda může být použita pro zřetězené zpracování pomocí programovatelných polí FPGA s blokovými paměťmi BRAM, nebo pro netradiční syntézu velkých kombinačních a sekvenčních obvodů. Naproti tomu mohou suboptimální diagramy MTBDD sloužit jako prototypy pro efektivní firmwarovou implementaci, zvláště pokud mikrokontrolér, na kterém běží firmware, podporuje vícecestné větvení. Nová technika je ilustrována na praktických příkladech třech typů arbitrů. Může být docela užitečná jako flexibilnější alternativa implementace číslicových systémů se zvýšenou testovatelností a vyrobitelností.
BibTeX:
@INPROCEEDINGS{
   author = {Petr Miku{\v{s}}ek and V{\'{a}}clav
	Dvo{\v{r}}{\'{a}}k},
   title = {On Lookup Table Cascade-Based Realizations of
	Arbiters},
   pages = {795--802},
   booktitle = {11th EUROMICRO Conference on Digital System Design DSD 2008},
   year = 2008,
   location = {Parma, IT},
   publisher = {IEEE Computer Society},
   ISBN = {978-0-7695-3277-6},
   language = {english},
   url = {http://www.fit.vutbr.cz/research/view_pub.php.cs?id=8635}
}

Vaše IPv4 adresa: 34.236.190.216
Přepnout na https