Článek ve sborníku konference

ŽÁDNÍK Martin, KOŘENEK Jan, LENGÁL Ondřej a KOBIERSKÝ Petr. Network Probe for Flexible Flow Monitoring. In: Proc. of 2008 IEEE Design and Diagnostics of Electronic Circuits and Systems Workshop. Bratislava: IEEE Computer Society, 2008, s. 213-218. ISBN 978-1-4244-2276-0.
Jazyk publikace:angličtina
Název publikace:Network Probe for Flexible Flow Monitoring
Název (cs):Síťová sonda pro flexibilní monitorování
Strany:213-218
Sborník:Proc. of 2008 IEEE Design and Diagnostics of Electronic Circuits and Systems Workshop
Konference:IEEE Design and Diagnostics of Electronic Circuits and Systems Workshop
Místo vydání:Bratislava, SK
Rok:2008
ISBN:978-1-4244-2276-0
Vydavatel:IEEE Computer Society
Klíčová slova
NetFlow, XML, FPGA, probe
Anotace
Výzkum v oblasti měření a monitorování síťového provozu se rychle vyvíjí, ale síťové nástroje, které by je následovaly jsou jen zřídka dostupné. Nové přístupy a metody jsou často zkoušeny mímo provozní síť na pomalých linkách pomocí softwarových nástrojů, ale vyzkoušení na vysokorychlostní reálné sítí stále schází. Proto se článek zabývá sondou pro flexibilní monitorování, která může být základním kamenem budoucích monitorování a měření sítí. Architektura sondy je založena na síťové akcelerační kartě s FPGA a hostitelským počítačem. Konfigurace FPGA čípů je automaticky generována programem podle definice uživatele, jak má probíhat monitorování. Definice, jak má vypadat monitorovací proces, je popsána prostřednictvím jazyka XML, dále pak automatizovaně převedena do jazyka VHDL a syntetizována do FPGA. To umožňuje sondě získat libovolnou informaci a měřeném provozu, přiřadit ji k síťovému toku a zpracovat ji.
BibTeX:
@INPROCEEDINGS{
   author = {Martin {\v{Z}}{\'{a}}dn{\'{i}}k and Jan
	Ko{\v{r}}enek and Ond{\v{r}}ej Leng{\'{a}}l and
	Petr Kobiersk{\'{y}}},
   title = {Network Probe for Flexible Flow Monitoring},
   pages = {213--218},
   booktitle = {Proc. of 2008 IEEE Design and Diagnostics of Electronic
	Circuits and Systems Workshop},
   year = 2008,
   location = {Bratislava, SK},
   publisher = {IEEE Computer Society},
   ISBN = {978-1-4244-2276-0},
   language = {english},
   url = {http://www.fit.vutbr.cz/research/view_pub.php.cs?id=8639}
}

Vaše IPv4 adresa: 3.227.233.6
Přepnout na https