Článek v časopise

ŽÁDNÍK Martin. Využití NetFlow pro bezpečnost sítě. CONNECT!. Brno: Computer Press, s.r.o, 2008, roč. 2008, č. 3, s. 62-63. ISSN 1211-3085.
Jazyk publikace:čeština
Název publikace:Využití NetFlow pro bezpečnost sítě
Název (en):NetFlow for network security
Strany:62-63
Rok:2008
Časopis:CONNECT!, roč. 2008, č. 3, Brno, CZ
ISSN:1211-3085
Klíčová slova
NetFlow, analýza, DoS, detekce, útok
Anotace
Článek se věnuje využití NetFlow v oblasti analýzy síťového provozu. V první části porovnává výkon několika typů sond, v druhé části pak ukazuje jak využít NetFlow data k odhalování skenování sítě, odhalování DDoS útoků,, šíření červů, či měření kvality a účtování. V závěru je zhodnocena etická stránka sledování síťového provozu pomocí NetFlow.
BibTeX:
@ARTICLE{
   author = {Martin {\v{Z}}{\'{a}}dn{\'{i}}k},
   title = {Vyu{\v{z}}it{\'{i}} NetFlow pro bezpe{\v{c}}nost
	s{\'{i}}t{\v{e}}},
   pages = {62--63},
   journal = {CONNECT!},
   volume = 2008,
 number = 3,
   year = 2008,
   ISSN = {1211-3085},
   language = {czech},
   url = {http://www.fit.vutbr.cz/research/view_pub.php.cs?id=8643}
}

Vaše IPv4 adresa: 34.238.189.171
Přepnout na https