Článek ve sborníku konference

LODROVÁ Dana a DRAHANSKÝ Martin. Methods of Liveness Testing By Fingers. In: Analysis of Biomedical Signals and Images. Brno: Nakladatelství Vysokého učení technického v Brně VUTIUM, 2008, s. 1-7. ISBN 978-80-214-3612-1. ISSN 1211-412X.
Jazyk publikace:angličtina
Název publikace:Methods of Liveness Testing By Fingers
Název (cs):Metody testování živosti u otisků prstů
Strany:1-7
Sborník:Analysis of Biomedical Signals and Images
Konference:19th International Conference BIOSIGNAL 2008
Místo vydání:Brno, CZ
Rok:2008
ISBN:978-80-214-3612-1
Časopis:Analysis of Biomedical Signals and Images, roč. 2008, č. 6, CZ
ISSN:1211-412X
Vydavatel:Nakladatelství Vysokého učení technického v Brně VUTIUM
Klíčová slova
testování živosti, otisky prstů, umělé prsty, detekce pulsu.
Anotace
Tento článek popisuje testování živosti pro biometrické systémy založené na snímání otisků prstů. Nejprve je uveden krátký přehled známých metod testování živosti. Potom jsou více detailněji představeny naše dvě patentované metody založené na detekci pulsu. Nakonci je ukázán experiment s razítkem (falešným otiskem prstu) a jeho účinek na senzory otisků prstů s rozdílnými technologiemi snímání.
BibTeX:
@INPROCEEDINGS{
  author = {Dana Lodrov{\'{a}} and Martin Drahansk{\'{y}}},
  title = {Methods of Liveness Testing By Fingers},
  pages = {1--7},
  booktitle = {Analysis of Biomedical Signals and Images},
  journal = {Analysis of Biomedical Signals and Images},
  volume = 2008,
 number = 6,
  year = 2008,
  location = {Brno, CZ},
  publisher = {Publishing house of Brno University of Technology VUTIUM},
  ISBN = {978-80-214-3612-1},
  ISSN = {1211-412X},
  language = {english},
  url = {http://www.fit.vutbr.cz/research/view_pub.php.cs?id=8649}
}

Vaše IPv4 adresa: 34.238.189.171
Přepnout na https