Článek ve sborníku konference

GRULICH Lukáš a ZBOŘIL František V.. Socio-Economic Modelling Using the DEVS Formalism. In: Proceedings of MOSIS '08. Ostrava: MARQ, 2008, s. 101-107. ISBN 978-80-86840-40-6.
Jazyk publikace:angličtina
Název publikace:Socio-Economic Modelling Using the DEVS Formalism
Název (cs):Socio-ekonomické modelování s využitím DEVS formalizmu
Strany:101-107
Sborník:Proceedings of MOSIS '08
Konference:MOSIS2008 - 42nd Spring International Conference on Modelling and Simulation of Systems
Místo vydání:Ostrava, CZ
Rok:2008
ISBN:978-80-86840-40-6
Vydavatel:MARQ
Klíčová slova
Socio-ekonomický model, Simulace, DEVS, Umělý život
Anotace
Příspěvek se zabývá novým přístupem k modelování socio-ekonomických problémů, založeném na vzájemných interakcích entit (agentů/hráčů), kdy celkový trh je výsledkem těchto interakcí. Z pohledu ekonomie je tato koncepce založena na trojici Subjekt-Potřeba-Zboží. Z pohledu modelování je tato koncepce založena na DEVS formalizmu.
BibTeX:
@INPROCEEDINGS{
   author = {Luk{\'{a}}{\v{s}} Grulich and V. Franti{\v{s}}ek
	Zbo{\v{r}}il},
   title = {Socio-Economic Modelling Using the DEVS Formalism},
   pages = {101--107},
   booktitle = {Proceedings of MOSIS '08},
   year = 2008,
   location = {Ostrava, CZ},
   ISBN = {978-80-86840-40-6},
   language = {english},
   url = {http://www.fit.vutbr.cz/research/view_pub.php.cs?id=8682}
}

Vaše IPv4 adresa: 100.24.209.47
Přepnout na https