Článek ve sborníku konference

STRAKA Martin. Aplikace hlídacích obvodů v architekturách odolných proti poruchám. In: Počítačové architektury a diagnostika 2008. Liberec: Technická univerzita v Liberci, 2008, s. 97-102. ISBN 978-80-7372-378-1.
Jazyk publikace:čeština
Název publikace:Aplikace hlídacích obvodů v architekturách odolných proti poruchám
Název (en):Aplikace hlídacích obvodů v architekturách odolných proti poruchám
Strany:97-102
Sborník:Počítačové architektury a diagnostika 2008
Konference:Počítačové architektury a diagnostika 2008
Místo vydání:Liberec, CZ
Rok:2008
ISBN:978-80-7372-378-1
Vydavatel:Technická univerzita v Liberci
Soubory: 
+Typ Jméno Název Vel. Poslední změna
iconPAD08.pdf188 KB2008-10-08 11:56:54
^ Vybrat vše
S vybranými:
Klíčová slova
systém odolný proti poruchám, číslicový obvod, komunikační protokol, hlídací obvod, architektura, spolehlivost, TMR, duplex, FPGA, VHDL
Anotace
Příspěvek charakterizuje motivaci, cíle a dosavadní výsledky studenta při řešení jeho disertační práce. Je představena zavedená metodologie pro automatizované generování hlídacích obvodů pro jednoduché číslicové obvody nebo komunikační protokoly na bázi FPGA. Dále je ukázané, jak lze využít takto vygenerovaných hlídacích obvodů při návrhu architektur odolných proti poruchám. Představen je přístup, jak vytvářet obvody se zvýšenou spolehlivostí s ohledem na dobu životnosti systému v obvodech FPGA s využitím architektur TMR a duplex doplněných o hlídací obvody. Experimentální výsledky rekapitulují náročnosti na zdroje FPGA samotných obvodů, jejich hlídačů a architektur odolných proti poruchám. V závěru je diskutován další směr výzkumu.
BibTeX:
@INPROCEEDINGS{
   author = {Martin Straka},
   title = {Aplikace hl{\'{i}}dac{\'{i}}ch obvod{\r{u}} v
	architektur{\'{a}}ch odoln{\'{y}}ch proti
	poruch{\'{a}}m},
   pages = {97--102},
   booktitle = {Po{\v{c}}{\'{i}}ta{\v{c}}ov{\'{e}} architektury a
	diagnostika 2008},
   year = 2008,
   location = {Liberec, CZ},
   publisher = {Liberec University of Technology},
   ISBN = {978-80-7372-378-1},
   language = {czech},
   url = {http://www.fit.vutbr.cz/research/view_pub.php.cs?id=8698}
}

Vaše IPv4 adresa: 3.227.233.6
Přepnout na https