Článek ve sborníku konference

KOČÍ Radek, JANOUŠEK Vladimír a ZBOŘIL František. Object Oriented Petri Nets -- Modelling Techniques Case Study. In: Second UKSIM European Symposium on Computer Modeling and Simulation. Liverpool: IEEE Computer Society, 2008, s. 165-170. ISBN 978-0-7695-3325-4.
Jazyk publikace:angličtina
Název publikace:Object Oriented Petri Nets -- Modelling Techniques Case Study
Název (cs):Object Oriented Petri Nets -- Modelling Techniques Case Study
Strany:165-170
Sborník:Second UKSIM European Symposium on Computer Modeling and Simulation
Konference:2nd UK European Symposium on Computer Modelling and Simulation
Místo vydání:Liverpool, GB
Rok:2008
ISBN:978-0-7695-3325-4
Vydavatel:IEEE Computer Society
Klíčová slova
modeling, simulation, system design
Anotace
Článek se věnuje aplikaci formalismu Objektově Orientovaných Petriho sítí (OOPN) v oblasti návrhu systémů a demonstruje techniky modelování OOPN na případové studii návrhu konferenčního systému.
BibTeX:
@INPROCEEDINGS{
   author = {Radek Ko{\v{c}}{\'{i}} and Vladim{\'{i}}r
	Janou{\v{s}}ek and Franti{\v{s}}ek Zbo{\v{r}}il},
   title = {Object Oriented Petri Nets -- Modelling Techniques
	Case Study},
   pages = {165--170},
   booktitle = {Second UKSIM European Symposium on Computer Modeling and
	Simulation},
   year = 2008,
   location = {Liverpool, GB},
   publisher = {IEEE Computer Society},
   ISBN = {978-0-7695-3325-4},
   language = {english},
   url = {http://www.fit.vutbr.cz/research/view_pub.php.cs?id=8719}
}

Vaše IPv4 adresa: 34.236.190.216
Přepnout na https