Článek ve sborníku konference

MÁLEK Tomáš, MARTÍNEK Tomáš a KOŘENEK Jan. GICS: Generic Interconnection System. In: 2008 International Conference on Field Programmable Logic and Applications. Heidelberg: IEEE Computer Society, 2008, s. 263-268. ISBN 978-1-4244-1960-9.
Jazyk publikace:angličtina
Název publikace:GICS: Generic Interconnection System
Název (cs):GICS: Generický propojovací systém
Strany:263-268
Sborník: 2008 International Conference on Field Programmable Logic and Applications
Konference:The International Conference on Field Programmable Logic and Applications
Místo vydání:Heidelberg, DE
Rok:2008
ISBN:978-1-4244-1960-9
DOI:10.1109/FPL.2008.4629942
Vydavatel:IEEE Computer Society
Klíčová slova
Interconnection system, PCI Express, FPGA
Anotace
Rozdělení aplikace mezi konvenční procesor a akcelerační kartu s FPGA čipy se ukázalo jako vhodný způsob pro akceleraci výpočetně náročných úloh. V těchto aplikacích, musí vyvojář obvykle implementovat propojovací systém mezi komponentami umístěnými v FPGA a systémovou sběrnicí. Tento úkol je však často komplikován různými požadavky ze strany uživatelských komponent např. na propustnost, latenci čtecích operací, potřeba DMA přenosů apod. Cílem této práce je ukázat nový přístup pro implementaci propojovacího systému a umožnit vývojáři se soustředit na vývoj cílové aplikace. Navrhovaný propojovací systém je založen na stromové architektuře, eliminuje citlivost na vzdálenost, podporuje připojení komponent s různými požadavky na propustnost, podporuje model rozdělených transakcí a mnoho dalších vlastností. Navrhovaný systém je implementován a ohodnocen na čipech s technologií Virtex 5.
BibTeX:
@INPROCEEDINGS{
  author = {Tom{\'{a}}{\v{s}} M{\'{a}}lek and
	Tom{\'{a}}{\v{s}} Mart{\'{i}}nek and Jan
	Ko{\v{r}}enek},
  title = {GICS: Generic Interconnection System},
  pages = {263--268},
  booktitle = { 2008 International Conference on Field Programmable Logic
	and Applications},
  year = 2008,
  location = {Heidelberg, DE},
  publisher = {IEEE Computer Society},
  ISBN = {978-1-4244-1960-9},
  doi = {10.1109/FPL.2008.4629942},
  language = {english},
  url = {http://www.fit.vutbr.cz/research/view_pub.php.cs?id=8735}
}

Vaše IPv4 adresa: 18.232.53.231
Přepnout na https