Článek ve sborníku konference

DROZDOVÁ Martina a ZBOŘIL František V.. Simulation of Queuing Systems using QS_PN_Simulation tool. In: Proceedings of CSE 2008. Košice: elfa, s.r.o., TU v Košiciach, 2008, s. 299-304. ISBN 978-80-8086-092-9.
Jazyk publikace:angličtina
Název publikace:Simulation of Queuing Systems using QS_PN_Simulation tool
Název (cs):Simulace systémů hromadné obsluhy nástrojem QS_PN_Simulation
Strany:299-304
Sborník:Proceedings of CSE 2008
Konference:International Scientific Conference on Computer Science and Engineering, CSE 2008
Místo vydání:Košice, SK
Rok:2008
ISBN:978-80-8086-092-9
Vydavatel:elfa, s.r.o., TU v Košiciach
Klíčová slova
Discrete simulation, Queuing system, Petri net
Anotace
Příspěvek pojednává o novém nástroji pro diskretní simulaci nazvaném QS_PN_Simulation. Tento nástroj dovoluje snadnou tvorbu modelů systémů hromadné obsluhy pomocí grafů Petriho sítě. S nástrojem mohou být prováděny simulační experimenty a získány požadované statistické výsledky. V příspěvku je ukázáno použití tohoto nástroje na praktickém příkladu chemického výrobního systému. V závěru příspěvku jsou diskutována předpokládaná rozšíření tohoto nástroje.
BibTeX:
@INPROCEEDINGS{
   author = {Martina Drozdov{\'{a}} and V. Franti{\v{s}}ek
	Zbo{\v{r}}il},
   title = {Simulation of Queuing Systems using
	QS_PN_Simulation tool},
   pages = {299--304},
   booktitle = {Proceedings of CSE 2008},
   year = 2008,
   location = {Ko{\v{s}}ice, SK},
   publisher = {elfa, s.r.o., TU Kosice},
   ISBN = {978-80-8086-092-9},
   language = {english},
   url = {http://www.fit.vutbr.cz/research/view_pub.php.cs?id=8754}
}

Vaše IPv4 adresa: 18.206.13.39
Přepnout na https