Článek ve sborníku konference

KUBÍK Pavel a PECHO Peter. Kryptovirus - kryptografie v službách útočníka. In: Proceedings of the Annual Database Conference Datakon. Brno: Masarykova universita, 2008, s. 206-213. ISBN 978-80-7355-081-3.
Jazyk publikace:čeština
Název publikace:Kryptovirus - kryptografie v službách útočníka
Název (en):Cryptovirus - cryptography in service of attacker
Strany:206-213
Sborník:Proceedings of the Annual Database Conference Datakon
Konference:DATAKON 2008
Místo vydání:Brno, CZ
Rok:2008
ISBN:978-80-7355-081-3
Vydavatel:Masarykova universita
Klíčová slova
kryptovirologie, asymetrická kryptografie, počítačové viry, bezpečnost
Anotace
Práce nahlíží na problematiku bezpečnosti z perspektivy tvůrce počítačových virů a zkoumá, jaký bezpečnostní dopad může mít propojení know-how útočníka a moderní kryptografie a jaká bezpečnostní rizika z tohoto spojení plynou pro uživatele. Jako důkaz proveditelnosti a reálnosti popisovaných hrozeb vznikl demonstrační počítačový program, který má vlastnosti kryptoviru. Tento program je důkazem toho, že lze pomocí dostupných prostředků, běžne používaných operačních systémů, zneužít jejich velkého potenciálu k aktivitám namířeným proti vlastníkům a uživatelům těchto systémů.
BibTeX:
@INPROCEEDINGS{
   author = {Pavel Kub{\'{i}}k and Peter Pecho},
   title = {Kryptovirus - kryptografie v slu{\v{z}}b{\'{a}}ch
	{\'{u}}to{\v{c}}n{\'{i}}ka},
   pages = {206--213},
   booktitle = {Proceedings of the Annual Database Conference Datakon},
   year = {2008},
   location = {Brno, CZ},
   publisher = {Masaryk University},
   ISBN = {978-80-7355-081-3},
   language = {czech},
   url = {http://www.fit.vutbr.cz/research/view_pub.php.cs?id=8769}
}

Vaše IPv4 adresa: 54.197.24.206
Přepnout na https

DNSSEC [dnssec]