Článek ve sborníku konference

DVOŘÁK Václav a MIKUŠEK Petr. LUT Cascade-Based Implementation of Allocators. In: Proc. of the 25th Convention of EEE in Israel. New York: IEEE Computer Society, 2008, s. 85-89. ISBN 978-1-4244-2482-5.
Jazyk publikace:angličtina
Název publikace:LUT Cascade-Based Implementation of Allocators
Název (cs):Implementace alokátorů založená na kaskádách LUT
Strany:85-89
Sborník:Proc. of the 25th Convention of EEE in Israel
Konference:2008 IEEE 25th Convention of Electrical & Electronics Engineers in Israel
Místo vydání:New York, US
Rok:2008
ISBN:978-1-4244-2482-5
Vydavatel:IEEE Computer Society
Klíčová slova
LUT cascades, Multi-Terminal BDDs, iterative disjunctive decomposition, a wavefront allocator
Anotace
Článek prezentuje novou techniku iterativního rozkladu vícevýstupových boolovských funkcí s vestavěnou heuristikou pro uspořádání proměnných. Algoritmus vytváří kaskádu náhledových tabulek LUT, která implementuje danou funkci a současně konstruuje suboptimální multi-terminální binární rozhodovací diagram (MTBDD). Kaskáda LUT se dá použít při řetězovém zpracování na FPGA nebo při netradiční syntéze velkých kombinačních a sekvenčních obvodů. Na druhé straně mohou suboptimální MTBDD sloužit jako prototypy pro účinnou implementaci ve firmware, zvláště když mikroprogramový řadič, na němž firmware běží , podporuje vícemístné větvení.   Nová technika je ilustrována na praktickém příkladě vlnového alokátoru m x n  (m = n = 4, 20 vstupů, 16 výstupů). Technika může být užitečná jako pružnější alternativa implementace číslicových systémů se zvýšenou testovatelností a snadnější zhotovitelností.
BibTeX:
@INPROCEEDINGS{
   author = {V{\'{a}}clav Dvo{\v{r}}{\'{a}}k and Petr Miku{\v{s}}ek},
   title = {LUT Cascade-Based Implementation of Allocators},
   pages = {85--89},
   booktitle = {Proc. of the 25th Convention of EEE in Israel},
   year = {2008},
   location = {New York, US},
   publisher = {IEEE Computer Society},
   ISBN = {978-1-4244-2482-5},
   language = {english},
   url = {http://www.fit.vutbr.cz/research/view_pub.php.cs?id=8794}
}

Vaše IPv4 adresa: 54.144.16.135
Přepnout na IPv6 spojení

DNSSEC [dnssec]