Článek ve sborníku konference

ŠKARVADA Jaroslav, KOTÁSEK Zdeněk a HERRMAN Tomáš. Power Conscious RTL Test Scheduling. In: 4th Doctoral Workshop on Mathematical and Engineering Methods in Computer Science. Znojmo: Masarykova universita, 2008, s. 265-265. ISBN 978-80-7355-082-0.
Jazyk publikace:angličtina
Název publikace:Power Conscious RTL Test Scheduling
Název (cs):RTL plánování testu zohledňující příkon
Strany:265-265
Sborník:4th Doctoral Workshop on Mathematical and Engineering Methods in Computer Science
Konference:MEMICS'08 -- 4th Doctoral Workshop on Mathematical and Engineering Methods in Computer Science
Místo vydání:Znojmo, CZ
Rok:2008
ISBN:978-80-7355-082-0
Vydavatel:Masarykova universita
Klíčová slova
RTL plánování testu, příkon, rozdělení obvodu, testovatelné bloky
Anotace
V příspěvku je prezentována metoda pro plánování testu s ohledem na příkon. Analyzovaný obvod (CUA) je nejdříve namapován na prvky technologické knihovny a potom je rozdělen na testovatelné bloky. Pro každý testovatelný blok jsou vygenerovány testovací vektory. U kombinačních bloků je následně optimalizováno pořadí testovacích vektorů pro redukci příkonu během aplikace testu. Pro plánování testu je použito celočíselné lineární programování (ILP). Cílem metody je nalézt plán testu vyžadující minimální čas pro aplikaci testu a nepřekračující povolený maximální příkon čipu.
BibTeX:
@INPROCEEDINGS{
   author = {Jaroslav {\v{S}}karvada and Zden{\v{e}}k
	Kot{\'{a}}sek and Tom{\'{a}}{\v{s}} Herrman},
   title = {Power Conscious RTL Test Scheduling},
   pages = {265--265},
   booktitle = {4th Doctoral Workshop on Mathematical and Engineering
	Methods in Computer Science},
   year = 2008,
   location = {Znojmo, CZ},
   publisher = {Masaryk University},
   ISBN = {978-80-7355-082-0},
   language = {english},
   url = {http://www.fit.vutbr.cz/research/view_pub.php.cs?id=8795}
}

Vaše IPv4 adresa: 3.81.28.94
Přepnout na https