Článek ve sborníku konference

KUNOVSKÝ Jiří, ŠÁTEK Václav, KRAUS Michal a KOPŘIVA Jan. Automatic Method Order Settings. In: Proceedings of Eleventh International Conference on Computer Modelling and Simulation. Cambridge: IEEE Computer Society, 2009, s. 117-122. ISBN 978-0-7695-3593-7.
Jazyk publikace:angličtina
Název publikace:Automatic Method Order Settings
Název (cs):Automatické nastavení řádu metody
Strany:117-122
Sborník:Proceedings of Eleventh International Conference on Computer Modelling and Simulation
Konference:11th International Conference on Computer Modelling and Simulation
Místo vydání:Cambridge, GB
Rok:2009
ISBN:978-0-7695-3593-7
Vydavatel:IEEE Computer Society
Klíčová slova
TKSL, ordinary differential equations, Taylor series method
Anotace
Článek se zabývá numerickým řešením diferenciálních rovnic. Důraz je kladen na metodu Taylorovy řady, která se jeví pro určitou skupinu problémů velice výhodnou. Hlavními výhodami metody Taylorovy řady je vysoká přesnost a rychlost výpočtu (možnost paralelizace výpočtů). Hlavní myšlenkou je automatické natavování řádu metody (počet členů Taylorovy řady) v závislosti na přesnosti výpočtu.
BibTeX:
@INPROCEEDINGS{
   author = {Ji{\v{r}}{\'{i}} Kunovsk{\'{y}} and V{\'{a}}clav
	{\v{S}}{\'{a}}tek and Michal Kraus and Jan
	Kop{\v{r}}iva},
   title = {Automatic Method Order Settings},
   pages = {117--122},
   booktitle = {Proceedings of Eleventh International Conference on Computer
	Modelling and Simulation},
   year = 2009,
   location = {Cambridge, GB},
   publisher = {IEEE Computer Society},
   ISBN = {978-0-7695-3593-7},
   language = {english},
   url = {http://www.fit.vutbr.cz/research/view_pub.php.cs?id=8890}
}

Vaše IPv4 adresa: 34.236.190.216
Přepnout na https