Článek ve sborníku konference

SVOJANOVSKÝ Petr, KRESLÍKOVÁ Jitka a NOVÁK Luděk. Rizika v implementaci procesů managementu služeb IT. In: Projektový management jistota x riziko. Zlín: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2009, s. 13. ISBN 978-80-7318-808-5.
Jazyk publikace:čeština
Název publikace:Rizika v implementaci procesů managementu služeb IT
Název (en):Risks in implementation of IT Service Management processes
Strany:13
Sborník:Projektový management jistota x riziko
Konference:Project Management - certainty & risk
Místo vydání:Zlín, CZ
Rok:2009
ISBN:978-80-7318-808-5
Vydavatel:Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
Klíčová slova
Business, Process, Best practice, Management, Risk management, International standard.
Anotace
Příspěvek se zabývá implementací managementu služeb dle mezinárodního standardu ISO/IEC 20000:2005 ve středně velké společnosti. Závěrem je uvedena důležitost vhodné struktury registru rizik a je ukázána jedna z možných komerčních implementací.


 

BibTeX:
@INPROCEEDINGS{
   author = {Petr Svojanovsk{\'{y}} and Jitka
	Kresl{\'{i}}kov{\'{a}} and Lud{\v{e}}k Nov{\'{a}}k},
   title = {Rizika v implementaci proces{\r{u}} managementu
	slu{\v{z}}eb IT},
   pages = 13,
   booktitle = {Projektov{\'{y}} management jistota x riziko},
   year = 2009,
   location = {Zl{\'{i}}n, CZ},
   publisher = {Tomas Bata University in Zl{\'{i}}n},
   ISBN = {978-80-7318-808-5},
   language = {czech},
   url = {http://www.fit.vutbr.cz/research/view_pub.php.cs?id=8896}
}

Vaše IPv4 adresa: 3.226.251.81
Přepnout na https