Článek ve sborníku konference

KVĚTOŇOVÁ Šárka a JANOUŠEK Vladimír. Object-Oriented Petri Nets-Based Modeling of Resources in Project Engineering. In: Computer Aided Systems Theory. Las Palmas de Gran Canaria: Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, 2009, s. 289-290. ISBN 978-84-691-8502-5.
Jazyk publikace:angličtina
Název publikace:Object-Oriented Petri Nets-Based Modeling of Resources in Project Engineering
Název (cs):Modelování zdrojů v projektovém inženýringu založené na Objektově orientovaných Petriho sítích
Strany:289-290
Sborník:Computer Aided Systems Theory
Konference: Eurocast 2009 Workshop on Simulation and Formal Methods in Systems Design and Engineering
Místo vydání:Las Palmas de Gran Canaria, ES
Rok:2009
ISBN:978-84-691-8502-5
Vydavatel:Universidad de Las Palmas de Gran Canaria
Klíčová slova
Petri nets, modeling and simulation, resource management, project engineering
Anotace
Příspěvek prezentuje možný způsob toho, jak mohou být dynamicky instanciovatelné vysokoúrovňové Petriho sítě použity ve všech významných procesech projektového inženýringu, zejména pak v projektovém plánování, rozvrhování, monitorování a analýze.
Abstrakt
The paper is focused on OOPN aplicaton in resource management domain. In concrete, in project engineering.
BibTeX:
@INPROCEEDINGS{
   author = {{\v{S}}{\'{a}}rka Kv{\v{e}}to{\v{n}}ov{\'{a}} and
	Vladim{\'{i}}r Janou{\v{s}}ek},
   title = {Object-Oriented Petri Nets-Based Modeling of
	Resources in Project Engineering},
   pages = {289--290},
   booktitle = {Computer Aided Systems Theory},
   year = 2009,
   location = {Las Palmas de Gran Canaria, ES},
   publisher = {The Universidad de Las Palmas de Gran Canaria},
   ISBN = {978-84-691-8502-5},
   language = {english},
   url = {http://www.fit.vutbr.cz/research/view_pub.php.cs?id=8899}
}

Vaše IPv4 adresa: 3.226.251.81
Přepnout na https