Článek ve sborníku konference

SVOJANOVSKÝ Petr, KRESLÍKOVÁ Jitka a NOVÁK Luděk. Risk Identification in ISO/IEC 20000:2005 Implementation. In: Proceedings of 43rd Spring International Conference MOSIS'09 Modelling and Simulation of Systems. Ostrava: MARQ, 2009, s. 7. ISBN 978-80-86840-45-1.
Jazyk publikace:angličtina
Název publikace:Risk Identification in ISO/IEC 20000:2005 Implementation
Název (cs):Identifikace rizik při implementaci ISO/IEC 20000:2005
Strany:7
Sborník:Proceedings of 43rd Spring International Conference MOSIS'09 Modelling and Simulation of Systems
Konference:MOSIS2009 - 43rd Spring International Conference on Modelling and Simulation of Systems
Místo vydání:Ostrava, CZ
Rok:2009
ISBN:978-80-86840-45-1
Vydavatel:MARQ
Klíčová slova
byznys procesy, nejlepší praktiky, management, management rizik mezinárodní standardy
Anotace
Článek se zabývá identifikací rizik v implementaci standardu ISO/IEC 20000:2005. Tento standard je jeden z prvních standardů zaměřených do oblasti managementu IT služeb.

 

BibTeX:
@INPROCEEDINGS{
   author = {Petr Svojanovsk{\'{y}} and Jitka
	Kresl{\'{i}}kov{\'{a}} and Lud{\v{e}}k Nov{\'{a}}k},
   title = {Risk Identification in ISO/IEC 20000:2005
	Implementation},
   pages = 7,
   booktitle = {Proceedings of 43rd Spring International Conference MOSIS'09
	Modelling and Simulation of Systems},
   year = 2009,
   location = {Ostrava, CZ},
   ISBN = {978-80-86840-45-1},
   language = {english},
   url = {http://www.fit.vutbr.cz/research/view_pub.php.cs?id=8919}
}

Vaše IPv4 adresa: 18.232.124.77
Přepnout na https