Článek ve sborníku konference

KOBIERSKÝ Petr, KOŘENEK Jan a POLČÁK Libor. Packet Header Analysis and Field Extraction for Multigigabit Networks. In: Proceedings of the 2009 IEEE Symphosium on Design and Diagnostics of Electronic Circuits and Systems. Liberec: IEEE Computer Society, 2009, s. 96-101. ISBN 978-1-4244-3339-1.
Jazyk publikace:angličtina
Název publikace:Packet Header Analysis and Field Extraction for Multigigabit Networks
Název (cs):Analýza hlaviček síťových protokolů a jejich extrakce pro multigigabitové sítě
Strany:96-101
Sborník:Proceedings of the 2009 IEEE Symphosium on Design and Diagnostics of Electronic Circuits and Systems
Konference:IEEE Symposium on Design and Diagnostics of Electronic Circuits and Systems
Místo vydání:Liberec, CZ
Rok:2009
ISBN:978-1-4244-3339-1
Vydavatel:IEEE Computer Society
Klíčová slova
protocol analysis, extraction, networks, XML, FPGA
Anotace
Analýzu a extrakci položek z hlaviček paketů je potřeba provádět ve všech síťových zařízeních. S nárůstem rychlosti počítačových sítí je také nutné na těchto rychlostech zpracovávat hlavičky paketů. V této práci je navržena nová architektura pro analýzu hlaviček paketů a extrakci položek, která je určena pro vysokorychlostní síťové aplikace založené na technologii FPGA. Architektura je schopna zpracovat pakety na rychlostech okolo 20 Gb/s  s využitím méně než 12 procent dostupných zdrojů na Virtex 5 110 FPGA. Implementace jednotky pro zpracování paketů je generována na základě standardizovaného XML popisu a silně optimalizována pro minimální využití zdrojů a maximální rychlost. Naše řešení také umožňuje měnit množinu extrahovaných položek bez nutnosti rekonfigurace.
BibTeX:
@INPROCEEDINGS{
  author = {Petr Kobiersk{\'{y}} and Jan Ko{\v{r}}enek and Libor
	Pol{\v{c}}{\'{a}}k},
  title = {Packet Header Analysis and Field Extraction for Multigigabit
	Networks},
  pages = {96--101},
  booktitle = {Proceedings of the 2009 IEEE Symphosium on Design and
	Diagnostics of Electronic Circuits and Systems},
  year = {2009},
  location = {Liberec, CZ},
  publisher = {IEEE Computer Society},
  ISBN = {978-1-4244-3339-1},
  language = {english},
  url = {http://www.fit.vutbr.cz/research/view_pub.php.cs?id=8927}
}

Vaše IPv4 adresa: 54.158.52.166
Přepnout na IPv6 spojení

DNSSEC [dnssec]