Článek ve sborníku konference

KALUŽA Vlastimil, KOPŘIVA Jan a KUNOVSKÝ Jiří. Partial Differential Equations in TKSL. In: Proceedings of CSE 2008. Košice: elfa, s.r.o., TU v Košiciach, 2008, s. 312-319. ISBN 978-80-8086-092-9.
Jazyk publikace:angličtina
Název publikace:Partial Differential Equations in TKSL
Název (cs):Parciální diferenciální rovnice v TKSL
Strany:312-319
Sborník:Proceedings of CSE 2008
Konference:International Scientific Conference on Computer Science and Engineering, CSE 2008
Místo vydání:Košice, SK
Rok:2008
ISBN:978-80-8086-092-9
Vydavatel:elfa, s.r.o., TU v Košiciach
Klíčová slova
hyperbolic and parabolic PDE, three-point approximation
Anotace
Článek se zabývá numerickým řešením diferenciálních rovnic. Důraz je kladen na metodu Taylorovy řady, která se jeví pro určitou skupinu problémů velice výhodnou. Výhodami metody Taylorovy řady je vysoká přesnost a rychlost výpočtu (možnost paralelizace výpočtů). Hlavní myšlenkou je automatické natavování řádu metody (počet členů Taylorovy řady) v závislosti na přesnosti výpočtu. Ukázky výpočtu jsou prováděny pomocí simulačního jazyku TKSL. Výpočty jsou prováděny na parciálních diferenciálních rovnicích.
BibTeX:
@INPROCEEDINGS{
   author = {Vlastimil Kalu{\v{z}}a and Jan Kop{\v{r}}iva and
	Ji{\v{r}}{\'{i}} Kunovsk{\'{y}}},
   title = {Partial Differential Equations in TKSL},
   pages = {312--319},
   booktitle = {Proceedings of CSE 2008},
   year = {2008},
   location = {Ko{\v{s}}ice, SK},
   publisher = {elfa, s.r.o., TU Kosice},
   ISBN = {978-80-8086-092-9},
   language = {english},
   url = {http://www.fit.vutbr.cz/research/view_pub.php.cs?id=8932}
}

Vaše IPv4 adresa: 3.84.243.246
Přepnout na https

DNSSEC [dnssec]