Článek v časopise

DRAHANSKÝ Martin a ORSÁG Filip. Real-time video stabilisation. International Journal of Autonomic Computing. London: Inderscience Publishers, 2009, roč. 2009, č. 2, s. 202-210. ISSN 1741-8569.
Jazyk publikace:angličtina
Název publikace:Real-time video stabilisation
Název (cs):Stabilizace videa v reálném čase
Strany:202-210
Kniha:International Journal of Autonomic Computing
Místo vydání:GB
Rok:2009
Časopis:International Journal of Autonomic Computing, roč. 2009, č. 2, London, GB
ISSN:1741-8569
Klíčová slova
image stabilisation; real-time video stabilisation; video stream; digital signal processing; DSP; field programmable gate arrays; FPGA; video-based tracking; synchronous dynamic RAM; random access memory; SDRAM.
Anotace
Článek se zabývá stabilizací obrazu pro vizuální sledovací systémy. Po krátkém úvodu ke stabilizaci obrazu jsou krátce popsány známé algoritmy vhodné pro kompenzaci pohybu kamery. Zahrnuty jsou i některá naše vylepšení a optimalizace. V poslední části článku je popsán naveržená a zrealizovaná hardwarová platforma, kterou jsme k tomuto účelu navrhli a zkonstruovali. Toto řešení je založeno na kombinaci DSP a FPGA.
BibTeX:
@ARTICLE{
   author = {Martin Drahansk{\'{y}} and Filip Ors{\'{a}}g},
   title = {Real-time video stabilisation},
   pages = {202--210},
   booktitle = {International Journal of Autonomic Computing},
   journal = {International Journal of Autonomic Computing},
   volume = 2009,
 number = 2,
   year = 2009,
   ISSN = {1741-8569},
   language = {english},
   url = {http://www.fit.vutbr.cz/research/view_pub.php.cs?id=8935}
}

Vaše IPv4 adresa: 34.238.189.171
Přepnout na https