Článek v časopise

SEHNALOVÁ Pavla, KUNOVSKÝ Jiří, KALUŽA Vlastimil a KOPŘIVA Jan. Using Differential Equations in Electrical Circuits Simulation. International Journal of Autonomic Computing. London: Inderscience Publishers, 2009, roč. 1, č. 2, s. 192-201. ISSN 1741-8569.
Jazyk publikace:angličtina
Název publikace:Using Differential Equations in Electrical Circuits Simulation
Název (cs):Použití diferenciálních rovnic při řešení elektrických obvodů
Strany:192-201
Rok:2009
Časopis:International Journal of Autonomic Computing, roč. 1, č. 2, London, GB
ISSN:1741-8569
Klíčová slova
linear algebraic equations; differential equations; electrical circuits; simulation
Anotace
Numerické metody pro řešení soustavy lineárních algebraických rovnic a pro soustavy diferenciálních rovnic byly známy již v předminulém století. Většina z nich je přesná a rychlá. Nicméně se mohou vyskytnout případy soustav, kde je řešení výpočetně náročné. Moderní metoda Taylorovy řady prezentuje řešení soustavy algebraických rovnic pomocí diferenciálních v elektrickém obvodě. V příkladě jsou výpočetní problémy demonstrovány elektrickým obvodem s parazitní kapacitou.
BibTeX:
@ARTICLE{
   author = {Pavla Sehnalov{\'{a}} and Ji{\v{r}}{\'{i}}
	Kunovsk{\'{y}} and Vlastimil Kalu{\v{z}}a and Jan
	Kop{\v{r}}iva},
   title = {Using Differential Equations in Electrical
	Circuits Simulation},
   pages = {192--201},
   journal = {International Journal of Autonomic Computing},
   volume = {1},
   number = {2},
   year = {2009},
   ISSN = {1741-8569},
   language = {english},
   url = {http://www.fit.vutbr.cz/research/view_pub.php.cs?id=8938}
}

Vaše IPv4 adresa: 3.80.218.53
Přepnout na IPv6 spojení

DNSSEC [dnssec]