Článek ve sborníku konference

STRNADEL Josef. Overview of Mechanisms for Improving Reliability of Embedded Real-Time Systems. In: Proceedings of 32th International Conference TD - DIAGON 2009. Zlín: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2009, s. 19-24. ISBN 978-80-7318-840-5.
Jazyk publikace:angličtina
Název publikace:Overview of Mechanisms for Improving Reliability of Embedded Real-Time Systems
Název (cs):Přehled mechanisů zvýšení spolehlivosti vestavných systémů pracujících v reálném čase
Strany:19-24
Sborník:Proceedings of 32th International Conference TD - DIAGON 2009
Konference:32. mezinárodní konference s výstavou se zaměřením na diagnostiku, spolehlivost a bezpečnost
Místo vydání:Zlín, CZ
Rok:2009
ISBN:978-80-7318-840-5
Vydavatel:Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
Soubory: 
+Typ Jméno Název Vel. Poslední změna
icondiagon2009_strnadel.pdf251 KB2009-05-15 09:44:54
^ Vybrat vše
S vybranými:
Klíčová slova
dependability, reliability, embedded, real-time, reliability, system, improvement, redundancy, watchdog, overload, task, scheduling, operating system
Anotace
Služby poskytované systémem je možno považovat za spolehlivé (v širším smyslu) pokud jsou dostupné, spolehlivé (v užším smyslu), bezpečné a zabezpečené. Příspěvek se zabývá přehledem metod pro zvýšení spolehlivosti vestavných systémù pracujících v reálném čase. Zaměřuje se na mechanismy související s diagnostikou poruch a chyb a odolností proti poruchám v těchto systémech, prezentuje současné trendy a představuje možné směry budoucího výzkumu v těchto oblastech.
BibTeX:
@INPROCEEDINGS{
   author = {Josef Strnadel},
   title = {Overview of Mechanisms for Improving Reliability
	of Embedded Real-Time Systems},
   pages = {19--24},
   booktitle = {Proceedings of 32th International Conference TD - DIAGON
	2009},
   year = 2009,
   location = {Zl{\'{i}}n, CZ},
   publisher = {Tomas Bata University in Zl{\'{i}}n},
   ISBN = {978-80-7318-840-5},
   language = {english},
   url = {http://www.fit.vutbr.cz/research/view_pub.php.cs?id=8942}
}

Vaše IPv4 adresa: 18.232.53.231
Přepnout na https