Článek ve sborníku konference

DVOŘÁK Radim, ŠIMEK Václav, ZBOŘIL František V. a DRÁBEK Vladimír. GPU Accelerated Solver of Time-Dependent Air Pollutant Transport Equations. In: 12th EUROMICRO Conference on Digital System Design DSD 2009. Patras: IEEE Computer Society, 2009, s. 1-7. ISBN 978-0-7695-3277-6.
Jazyk publikace:angličtina
Název publikace:GPU Accelerated Solver of Time-Dependent Air Pollutant Transport Equations
Název (cs):Využití platformy GPU pro urychlení výpočtu časově závislých atmosferických rovnic
Strany:1-7
Sborník:12th EUROMICRO Conference on Digital System Design DSD 2009
Konference:12th EUROMICRO Conference on Digital System Design, DSD'2009
Místo vydání:Patras, GR
Rok:2009
ISBN:978-0-7695-3277-6
DOI:10.1109/DSD.2009.146
Vydavatel:IEEE Computer Society
Klíčová slova
CUDA; GPU; advection-diffusion equation; partial differential equation; Runge-Kutta; acceleration
Anotace
Hlavním cílem příspěvku je naznačit možné cesty vedoucí k podstatnému zrychlení výpočtu řešení parciální advekčně-difuzní rovnice, která obecně popisuje šíření zplodin v atmosféře. Řešení této rovnice je časově velmi náročné, a proto základním přístupem, který popisujeme v příspěvku, je použití GPU a platformy CUDA.
BibTeX:
@INPROCEEDINGS{
  author = {Radim Dvo{\v{r}}{\'{a}}k and V{\'{a}}clav
	{\v{S}}imek and V. Franti{\v{s}}ek Zbo{\v{r}}il
	and Vladim{\'{i}}r Dr{\'{a}}bek},
  title = {GPU Accelerated Solver of Time-Dependent Air
	Pollutant Transport Equations},
  pages = {1--7},
  booktitle = {12th EUROMICRO Conference on Digital System Design DSD 2009},
  year = 2009,
  location = {Patras, GR},
  publisher = {IEEE Computer Society},
  ISBN = {978-0-7695-3277-6},
  doi = {10.1109/DSD.2009.146},
  language = {english},
  url = {http://www.fit.vutbr.cz/research/view_pub.php.cs?id=8950}
}

Vaše IPv4 adresa: 100.24.209.47
Přepnout na https