Článek v časopise

DRAHANSKÝ Martin. Realization of Experiments with Image Quality of Fingerprints. International Journal of Advanced Science and Technology. Sandy Bay: Středisko pro podporu vědy a technického výzkumu, 2009, roč. 6, č. 5, s. 71-79. ISSN 2005-4238.
Jazyk publikace:angličtina
Název publikace:Realization of Experiments with Image Quality of Fingerprints
Název (cs):Provedení experimentů s kvalitou obrazů otisků prstů
Strany:71-79
Místo vydání:KR
Rok:2009
Časopis:International Journal of Advanced Science and Technology, roč. 6, č. 5, Sandy Bay, AU
ISSN:2005-4238
Klíčová slova
fingerprint, image quality, image contrast, papillary line
Anotace
Tento článek stručně představuje teorii pro stanovení kvality obrazu otisku prstu. Tato je následována popisem experimentů s kvalitou obrazu otisků prstů, konkrétně kontrast obrazu, střední hodnota a počet papilárních linií v otisku prstu, za použití snímačů Suprema.
BibTeX:
@ARTICLE{
   author = {Martin Drahansk{\'{y}}},
   title = {Realization of Experiments with Image Quality of
	Fingerprints},
   pages = {71--79},
   journal = {International Journal of Advanced Science and Technology},
   volume = 6,
 number = 5,
   year = 2009,
   ISSN = {2005-4238},
   language = {english},
   url = {http://www.fit.vutbr.cz/research/view_pub.php.cs?id=8978}
}

Vaše IPv4 adresa: 3.226.251.81
Přepnout na https