Článek ve sborníku konference

HUSÁR Adam, PŘIKRYL Zdeněk, MASAŘÍK Karel a HRUŠKA Tomáš. ASIP Design using Architecture Description Language ISAC. In: ACACES 2009 - Poster Abstracts. Ghent: High Performance and Embedded Architecture and Compilation, 2009, s. 137-139. ISBN 978-90-382-1467-2.
Jazyk publikace:angličtina
Název publikace:ASIP Design using Architecture Description Language ISAC
Název (cs):Návrh ASIP pomocí jazyka pro popis architektury ISAC
Strany:137-139
Sborník:ACACES 2009 - Poster Abstracts
Konference:Summer school ACACES 2009
Místo vydání:Ghent, BE
Rok:2009
ISBN:978-90-382-1467-2
Vydavatel:High Performance and Embedded Architecture and Compilation
Klíčová slova
Aplikačně specifické procesory, ISAC, Lissom, Jazyk pro popis architektury, Prohledávání stavového prostoru, Automatizace návrhu elektroniky, Systémová úroveň návrhu elektroniky
Anotace
Návrh nových aplikačně specifických procesorů má klíčovou roli při vytváření nových vestavěných systémů. Je třeba mít co největší část návrhu automatizovanou. Díky tomu dochází ke snížení doby dodání systému na trh a ke snížení ceny koncového produktu. S výhodou může návrhář použít nějaké vývojové prostředí, ve kterém popíše nový specializovaný procesor ve zvoleném jazyce a ve stejném prostředí procesor odsimuluje. V tomto rozšířeném abstraktu je představen projekt Lissom. V tomto projektu je využíván pro modelování procesorů jazyk pro popis architektury ISAC. Dále projekt nabízí vývojové prostředí pro modelování nových specializovaných procesorů.
BibTeX:
@INPROCEEDINGS{
   author = {Adam Hus{\'{a}}r and Zden{\v{e}}k P{\v{r}}ikryl
	and Karel Masa{\v{r}}{\'{i}}k and
	Tom{\'{a}}{\v{s}} Hru{\v{s}}ka},
   title = {ASIP Design using Architecture Description
	Language ISAC},
   pages = {137--139},
   booktitle = {ACACES 2009 - Poster Abstracts},
   year = 2009,
   location = {Ghent, BE},
   publisher = {High Performance and Embedded Architecture and Compilation},
   ISBN = {978-90-382-1467-2},
   language = {english},
   url = {http://www.fit.vutbr.cz/research/view_pub.php.cs?id=8984}
}

Vaše IPv4 adresa: 100.24.209.47
Přepnout na https