Článek ve sborníku konference

ORSÁG Filip. Speaker Dependent Frequency Cepstrum Coefficients. In: Security Technology. Berlin: Springer Verlag, 2009, s. 258-264. ISBN 978-3-642-10846-4.
Jazyk publikace:angličtina
Název publikace:Speaker Dependent Frequency Cepstrum Coefficients
Název (cs):Frekvenční kepstrální koeficienty závislé na mluvčím
Strany:258-264
Sborník:Security Technology
Konference:Security Technology 2009
Řada knih:CCIS 58
Místo vydání:Berlin, DE
Rok:2009
ISBN:978-3-642-10846-4
Vydavatel:Springer Verlag
Klíčová slova
speaker, recognition, verification, identification, features
Anotace
Tento článek se zabývá problematikou rozpoznávání mluvčích využívaje novou množinu příznaků. Mnohé běžně užívané parametry nejsou zcela vhodné pro rozpoznávání mluvčího, je tedy nutné vytvořit nové parametry, které budou vhodnější. Jednou z možností jsou na mluvčím závislé kepstrální koeficienty (Speaker Dependent Frequency Cepstrum Coefficients - SDFCC). Výsledky ukazjuí, že tyto koeficienty dosahují dobrých výsledků v porovnání s ostatními, běžně užívanými příznaky.
BibTeX:
@INPROCEEDINGS{
  author = {Filip Ors{\'{a}}g},
  title = {Speaker Dependent Frequency Cepstrum Coefficients},
  pages = {258--264},
  booktitle = {Security Technology},
  series = {CCIS 58},
  year = 2009,
  location = {Berlin, DE},
  publisher = {Springer Verlag},
  ISBN = {978-3-642-10846-4},
  language = {english},
  url = {http://www.fit.vutbr.cz/research/view_pub.php.cs?id=8986}
}

Vaše IPv4 adresa: 34.238.189.171
Přepnout na https