Článek ve sborníku konference

STRNADEL Josef a RŮŽIČKA Richard. Testability Analysis Driven Data Path Modification And Controller Synthesis. In: Proceedings of 16th Electronic Devices and Systems IMAPS CS International Conference. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2009, s. 363-368. ISBN 978-80-214-3933-7.
Jazyk publikace:angličtina
Název publikace:Testability Analysis Driven Data Path Modification And Controller Synthesis
Název (cs):Modifikace datových cest a syntéza řadiče testu řízené analýzou testovatelnosti
Strany:363-368
Sborník:Proceedings of 16th Electronic Devices and Systems IMAPS CS International Conference
Konference:16th Electronic Devices and Systems IMAPS CS International Conference
Místo vydání:Brno, CZ
Rok:2009
ISBN:978-80-214-3933-7
Vydavatel:Vysoké učení technické v Brně
Soubory: 
+Typ Jméno Název Vel. Poslední změna
iconeds2009_strnadel.pdf271 KB2009-09-03 08:36:31
^ Vybrat vše
S vybranými:
Klíčová slova
controller, data path, digital circuit, modification, library, netlist, synthesis, test, testability analysis
Anotace
Článek ukazuje možnosti využití analýzy testovatelnosti nejen pro modifikaci datové cesty vedoucí k podstatnému zlepšení testovatelnosti modifikovaného obvodu, ale také pro následnou automatickou syntézu řadiče testu odpovídajícího takto modifikované datové cestě. Vstupem metody je struktura obvodu popsaná formou netlist popisující propojení rozhraní instancí jednotlivých typů modulů z knihovnen základních prvků. Obvod může být složen s prvků popsaných na různých úrovních abstrakce. Výstupem metody je modifikovaná datová cesta a jí odpovídající řadič testu.
BibTeX:
@INPROCEEDINGS{
   author = {Josef Strnadel and Richard
	R{\r{u}}{\v{z}}i{\v{c}}ka},
   title = {Testability Analysis Driven Data Path Modification
	And Controller Synthesis},
   pages = {363--368},
   booktitle = {Proceedings of 16th Electronic Devices and Systems IMAPS CS
	International Conference},
   year = 2009,
   location = {Brno, CZ},
   publisher = {Brno University of Technology},
   ISBN = {978-80-214-3933-7},
   language = {english},
   url = {http://www.fit.vutbr.cz/research/view_pub.php.cs?id=9014}
}

Vaše IPv4 adresa: 100.24.209.47
Přepnout na https