Článek v časopise

ABDULLA Parosh A., HOLÍK Lukáš, KAATI Lisa a VOJNAR Tomáš. A Uniform (Bi-)Simulation-Based Framework for Reducing Tree Automata. Electronic Notes in Theoretical Computer Science. 2009, roč. 2009, č. 251, s. 27-48. ISSN 1571-0661.
Jazyk publikace:angličtina
Název publikace:A Uniform (Bi-)Simulation-Based Framework for Reducing Tree Automata
Název (cs):Uniformní systém (bi)simulačních relací pro redukci stromových automatů
Strany:27-48
Kniha:Proceedings of the International Doctoral Workshop on Mathematical and Engineering Methods in Computer Science (MEMICS 2008)
Místo vydání:US
Rok:2009
Časopis:Electronic Notes in Theoretical Computer Science, roč. 2009, č. 251, US
ISSN:1571-0661
URL:http://www.sciencedirect.com/science?_ob=MImg&_imagekey=B75H1-4X4H7HH-4-1&_cdi=13109&_user=10&_orig=browse&_coverDate=09%2F03%2F2009&_sk=997489999&view=c&wchp=dGLzVzz-zSkWb&md5=3c75609f2ce3e4e6b25134896766eee6&ie=/sdarticle.pdf [PDF]
Klíčová slova
tree automata, bisimulation, simulation, combined relations, size reduction
Anotace
Práce prezentuje uniformní systém (bi)simulačních relací pro redukci velikosti nedeterministických stromových automatů, umožňující zjemnit volbu mezi časovou složitostí redukce a mírou redukce.
BibTeX:
@ARTICLE{
  author = {A. Parosh Abdulla and Luk{\'{a}}{\v{s}}
	Hol{\'{i}}k and Lisa Kaati and Tom{\'{a}}{\v{s}}
	Vojnar},
  title = {A Uniform (Bi-)Simulation-Based Framework for
	Reducing Tree Automata},
  pages = {27--48},
  booktitle = {Proceedings of the International Doctoral Workshop on
	Mathematical and Engineering Methods in Computer Science
	(MEMICS 2008)},
  journal = {Electronic Notes in Theoretical Computer Science},
  volume = {2009},
  number = {251},
  year = {2009},
  ISSN = {1571-0661},
  language = {english},
  url = {http://www.fit.vutbr.cz/research/view_pub.php.cs?id=9030}
}

Vaše IPv4 adresa: 54.226.36.60
Přepnout na IPv6 spojení

DNSSEC [dnssec]