Článek ve sborníku konference

BURGET Lukáš, FAPŠO Michal, HUBEIKA Valiantsina, GLEMBEK Ondřej, KARAFIÁT Martin, KOCKMANN Marcel, MATĚJKA Pavel, SCHWARZ Petr a ČERNOCKÝ Jan. BUT system for NIST 2008 speaker recognition evaluation. In: Proc. Interspeech 2009. Brighton: International Speech Communication Association, 2009, s. 2335-2338. ISBN 978-1-61567-692-7. ISSN 1990-9772.
Jazyk publikace:angličtina
Název publikace:BUT system for NIST 2008 speaker recognition evaluation
Název (cs):BUT systém pro NIST 2008 evaluace rozpoznávání mluvčího
Strany:2335-2338
Sborník:Proc. Interspeech 2009
Konference:Interspeech 2009
Místo vydání:Brighton, GB
Rok:2009
ISBN:978-1-61567-692-7
Časopis:Proceedings of Interspeech, č. 9, FR
ISSN:1990-9772
Vydavatel:International Speech Communication Association
URL:http://www.fit.vutbr.cz/research/groups/speech/publi/2009/burget_is2009_sre08.pdf [PDF]
Klíčová slova
speaker recognition, joint factor analysis, NIST SRE 2008.

Anotace
Článek popisuje BUT systém pro NIST 2008 evaluace rozpoznávání mluvčího. Systémy byly vyvinuty na NIST 2006 datech a výsledky jsou reportovány na NIST 2008.
Abstrakt
This paper presents BUT system submitted to NIST 2008 SRE. It includes two subsystems based on Joint Factor Analysis (JFA) GMM/UBM and one based on SVM-GMM. The systems were developed on NIST SRE 2006 data, and the results are presented on NIST SRE 2008 evaluation data. We concentrate on the influence of side information in the calibration.
BibTeX:
@INPROCEEDINGS{
  author = {Luk{\'{a}}{\v{s}} Burget and Michal Fap{\v{s}}o and
	Valiantsina Hubeika and Ond{\v{r}}ej Glembek and Martin
	Karafi{\'{a}}t and Marcel Kockmann and Pavel Mat{\v{e}}jka
	and Petr Schwarz and Jan {\v{C}}ernock{\'{y}}},
  title = {BUT system for NIST 2008 speaker recognition evaluation},
  pages = {2335--2338},
  booktitle = {Proc. Interspeech 2009},
  journal = {Proceedings of Interspeech},
  number = {9},
  year = {2009},
  location = {Brighton, GB},
  publisher = {International Speech Communication Association},
  ISBN = {978-1-61567-692-7},
  ISSN = {1990-9772},
  language = {english},
  url = {http://www.fit.vutbr.cz/research/view_pub.php.cs?id=9041}
}

Vaše IPv4 adresa: 54.166.207.223
Přepnout na IPv6 spojení

DNSSEC [dnssec]