Článek ve sborníku konference

BERAN Vítězslav, JURÁNEK Roman, MLÍCH Jozef, ŽÁK Pavel, HEROUT Adam a ZEMČÍK Pavel. On-Line Object Behaviour Analysis for Surveillance Systems. In: 10th Annual ICT Conference. Nairobi, 2009, s. 5.
Jazyk publikace:angličtina
Název publikace:On-Line Object Behaviour Analysis for Surveillance Systems
Název (cs):On-line analýza chování objektů pro dohledové systémy
Strany:5
Sborník:10th Annual ICT Conference
Konference:10th Strathmore University Annual ICT Conference
Místo vydání:Nairobi
Rok:2009
Soubory: 
+Typ Jméno Název Vel. Poslední změna
iconBeran_Online_Approaches_for_Video_Survaillance.pdf674 KB2010-01-21 13:26:58
^ Vybrat vše
S vybranými:
Klíčová slova
dohledové systémy, detekce objektů, on-line systémy, analýza chování objektů
Anotace
Automatické dohledové systémy jsou důležitou oblastí aplikací algoritmů pro detekci objektů ve videu. Takovéto systémy vyžadují od užitých algoritmů specifické vlastnosti. Systém musí být schopen pracovat s daty s nízkým rozlišení a vysokou úrovní šumu. Použité algoritmy musí dále běžet v reálném čase a být dostatečně robustní.
Článek popisuje a analyzuje několik algoritmů založených na zpracování videa pro rozpoznávání jednoduchých i složených událostí se zaměřením na využití v dohledových systémech. Statistické přístupy jsou využity k detekci jednoduchých událostí, zatímco detektory složených událostí jsou definovány pomocí časově-prostorových pravidel.
Příklady statistických přístupů jsou ad-hoc detektor kol, detektor výskytu psů pomocí AdaBoost klasifikátoru a využití Skrytých Markovových Modelů pro klasifikaci trajektorií. Vlastnosti detekce složité události jsou demonstrovány na detekci "nebezpečného výskytu člověka na kraji nástupiště" v metru. Vlastnosti systému jsou vyhodnoceny a diskutovány na reálných datech.
BibTeX:
@INPROCEEDINGS{
   author = {V{\'{i}}t{\v{e}}zslav Beran and Roman
	Jur{\'{a}}nek and Jozef Ml{\'{i}}ch and Pavel
	{\v{Z}}{\'{a}}k and Adam Herout and Pavel
	Zem{\v{c}}{\'{i}}k},
   title = {On-Line Object Behaviour Analysis for Surveillance
	Systems},
   pages = 5,
   booktitle = {10th Annual ICT Conference},
   year = 2009,
   location = {Nairobi, },
   language = {english},
   url = {http://www.fit.vutbr.cz/research/view_pub.php.cs?id=9044}
}

Vaše IPv4 adresa: 35.175.200.4
Přepnout na https