Článek ve sborníku konference

LODROVÁ Dana, BUSCH Christoph, TABASSI Elham, KRODEL Wolfgang a DRAHANSKÝ Martin. Semantic Conformance Testing Methodology for Finger Minutiae Data. In: Proceedings of the Special Interest Group on Biometrics and Electronic Signatures. Darmstadt: Gesellschaft für Informatik, 2009, s. 31-42. ISBN 978-3-88579-249-9.
Jazyk publikace:angličtina
Název publikace:Semantic Conformance Testing Methodology for Finger Minutiae Data
Název (cs):Metodologie testování sémantické shody pro markanty u otisků prstů
Strany:31-42
Sborník:Proceedings of the Special Interest Group on Biometrics and Electronic Signatures
Konference:Biometrics and Electronic Signatures - Research and Applications
Řada knih:Lecture Notes in Informatics
Místo vydání:Darmstadt, DE
Rok:2009
ISBN:978-3-88579-249-9
Vydavatel:Gesellschaft für Informatik
Klíčová slova
conformance testing, fingerprint recognition, minutiae, image quality
Anotace
Tento článek obsahuje návrh metodologie pro měření míry sémantické shody u standardizovaného formátu šablon otisků prstů založeného na markantech. Test sémantické shody založený na této metodologii může otestovat, zda markanty generované testovaným algoritmem jsou pravdivou reprezentací vstupního signálu (tj. otisku prstu). Testovací metodologie je založena na "ground truth" datech poskytnutých daktyloskopickými experty. Vzhledem k tomu, že koordináty poskytnuté jednotlivými experty se mohou lišit, tak tento článek obsahuje také návrh algoritmu pro shlukování, který shlukne markanty do patřičných skupin a vytvoří jednu skupinu "ground truth" dat. Metodologie je vyvíjena a testována na obrázcích válených otisků prstů a na algoritmu extrakce markantů od NISTu.
BibTeX:
@INPROCEEDINGS{
  author = {Dana Lodrov{\'{a}} and Christoph Busch and Elham Tabassi and
	Wolfgang Krodel and Martin Drahansk{\'{y}}},
  title = {Semantic Conformance Testing Methodology for Finger Minutiae
	Data},
  pages = {31--42},
  booktitle = {Proceedings of the Special Interest Group on Biometrics and
	Electronic Signatures},
  series = {Lecture Notes in Informatics},
  year = {2009},
  location = {Darmstadt, DE},
  publisher = {Society for Informatics},
  ISBN = {978-3-88579-249-9},
  language = {english},
  url = {http://www.fit.vutbr.cz/research/view_pub.php.cs?id=9049}
}

Vaše IPv4 adresa: 54.166.207.223
Přepnout na IPv6 spojení

DNSSEC [dnssec]