Článek ve sborníku konference

TOBOLA Jiří. FlowMon - inovativní přístup v oblasti monitorování a bezpečnosti počítačových sítí. In: Sborník příspěvků z 35. konference EurOpen.CZ. Plzeň: Česká společnost uživatelů otevřených systémů EurOpen.CZ, 2009, s. 71-74. ISBN 978-80-86583-17-4.
Jazyk publikace:čeština
Název publikace:FlowMon - inovativní přístup v oblasti monitorování a bezpečnosti počítačových sítí
Název (en):FlowMon - Network Traffic Monitoring and Security
Strany:71-74
Sborník:Sborník příspěvků z 35. konference EurOpen.CZ
Konference:35. konference Europen
Místo vydání:Plzeň, CZ
Rok:2009
ISBN:978-80-86583-17-4
Vydavatel:Česká společnost uživatelů otevřených systémů EurOpen.CZ
Klíčová slova
IP networks, flow monitoring, network security monitoring, flowmon
Anotace
Spolehlivá a dobře zabezpečená počítačová síť je klíčem pro úspěšné fungování každé organizace. Již krátkodobý výpadek sítě znamená narušení infrastruktury společnosti a může způsobit škody v řádech miliónů korun, poškození dobrého jména společnosti a nespokojenost nebo dokonce ztrátu zákazníků. Podobné problémy přináší i "pouhé" ne zcela správné fungování počítačové sítě projevující se například sníženou dostupností a pomalou odezvou kritických aplikací (podnikové systémy, VoIP). Následující článek popisuje, jak takovýmto situacím úspěšně předcházet a čelit za pomoci moderních monitorovacích technik na bázi NetFlow.
BibTeX:
@INPROCEEDINGS{
   author = {Ji{\v{r}}{\'{i}} Tobola},
   title = {FlowMon - inovativn{\'{i}} p{\v{r}}{\'{i}}stup v
	oblasti monitorov{\'{a}}n{\'{i}} a
	bezpe{\v{c}}nosti
	po{\v{c}}{\'{i}}ta{\v{c}}ov{\'{y}}ch
	s{\'{i}}t{\'{i}}},
   pages = {71--74},
   booktitle = {Sborn{\'{i}}k p{\v{r}}{\'{i}}sp{\v{e}}vk{\r{u}} z 35.
	konference EurOpen.CZ},
   year = 2009,
   location = {Plze{\v{n}}, CZ},
   publisher = {Czech Open Systems User's Group},
   ISBN = {978-80-86583-17-4},
   language = {czech},
   url = {http://www.fit.vutbr.cz/research/view_pub.php.cs?id=9072}
}

Vaše IPv4 adresa: 18.205.176.100
Přepnout na https