Článek v časopise

DVOŘÁK Václav a MIKUŠEK Petr. Optimalizace firmware pro vestavěné logcké řízení. IFAC-PapersOnLine. Laxenburg: IFAC, 2009, roč. 2009, č. 1, s. 109-114. ISBN 978-3-902661-69-2. ISSN 1474-6670.
Jazyk publikace:čeština
Název publikace:Firmware Optimization for Embedded Logic Control
Název (en):Firmware Optimzation for Embedded Logic Control
Strany:109-114
Kniha:4th IFAC Workshop Discrete-Event System Design
Místo vydání:AT
Rok:2009
ISBN:978-3-902661-69-2
Časopis:IFAC-PapersOnLine, roč. 2009, č. 1, Laxenburg, AT
ISSN:1474-6670
Klíčová slova
Incompletely specified functions, multi-terminal BDDs, iterative disjunctive decomposition, firmware design, multi-way branching
Anotace
Článek uvádí novou metodu reprezentace podtřídy neúplně specifikovaných funkcí s více výstupy pomocí multi-terminálních binárních rozhodovacích diagramů (MTBDDs). Je prezentován algoritmus pro redukci ceny a šířky MTBDD.  Softwarový nástroj CAD používá k získání datové struktury MTBDD iterativní dekompozici a získaná struktura může být přímo mapovaná do firmware ve formě řetězených tabulek skoků. Na praktickém příkladu je ukázáno, že existuje prostoro-časový kompromis mezi objemem paměti pro všechny tabulky  skoků v řídicí paměti a rychlostí běhu firmware.  Předpokládá se podpora vícecestného větvení v mikrořadiči. 
BibTeX:
@ARTICLE{
  author = {V{\'{a}}clav Dvo{\v{r}}{\'{a}}k and Petr Miku{\v{s}}ek},
  title = {Firmware Optimization for Embedded Logic Control},
  pages = {109--114},
  booktitle = {4th IFAC Workshop Discrete-Event System Design},
  journal = {IFAC-PapersOnLine},
  volume = {2009},
  number = {1},
  year = {2009},
  ISBN = {978-3-902661-69-2},
  ISSN = {1474-6670},
  language = {czech},
  url = {http://www.fit.vutbr.cz/research/view_pub.php.cs?id=9074}
}

Vaše IPv4 adresa: 54.92.163.105
Přepnout na IPv6 spojení

DNSSEC [dnssec]