Článek v časopise

GRULICH Lukáš a ZBOŘIL František V.. Socio-Economic Modeling Using the DEVS Formalism. International Journal of Autonomic Computing. London: Inderscience Publishers, 2009, roč. 1, č. 2, s. 173-181. ISSN 1741-8569.
Jazyk publikace:angličtina
Název publikace:Socio-Economic Modeling Using the DEVS Formalism
Název (cs):Socio-Ekonomické modelování za použití DEVS formalizmu
Strany:173-181
Místo vydání:GB
Rok:2009
Časopis:International Journal of Autonomic Computing, roč. 1, č. 2, London, GB
ISSN:1741-8569
DOI:10.1504/IJAC.2009.024748
Klíčová slova
Socio-economic model, simulation, DEVS, Artificial life
Anotace
Článek se zabývá novým přístupem k modelovánísocio-ekonomických systémů pomocí DEVS formalizmu. V těchto typech modelů vystupuje řada entit (agenti, hráči) a celkový trh je výsledkem interakcí mezi těmito entitami. 
BibTeX:
@ARTICLE{
  author = {Luk{\'{a}}{\v{s}} Grulich and V. Franti{\v{s}}ek
	Zbo{\v{r}}il},
  title = {Socio-Economic Modeling Using the DEVS Formalism},
  pages = {173--181},
  journal = {International Journal of Autonomic Computing},
  volume = {1},
  number = {2},
  year = {2009},
  ISSN = {1741-8569},
  doi = {10.1504/IJAC.2009.024748},
  language = {english},
  url = {http://www.fit.vutbr.cz/research/view_pub.php.cs?id=9078}
}

Vaše IPv4 adresa: 54.161.100.24
Přepnout na IPv6 spojení

DNSSEC [dnssec]