Článek ve sborníku konference

MARTÍNEK Tomáš. Architektura sběrnice PCI, PCI-X a PCI Express. In: Sborník příspěvků 35. konference Europen. Plzeň: Česká společnost uživatelů otevřených systémů EurOpen.CZ, 2009, s. 37-50. ISBN 978-80-86583-17-4.
Jazyk publikace:čeština
Název publikace:Architektura sběrnice PCI, PCI-X a PCI Express
Název (en):Architecture of PCI, PCI-X a PCI Express system bus
Strany:37-50
Sborník:Sborník příspěvků 35. konference Europen
Konference:35. konference Europen
Místo vydání:Plzeň, CZ
Rok:2009
ISBN:978-80-86583-17-4
Vydavatel:Česká společnost uživatelů otevřených systémů EurOpen.CZ
Klíčová slova
PCI, PCI-X, PCI Express, system bus
Anotace
Příspěvek je věnován popisu vývoje sběrnic rodiny PCI, konkrétně sběrnic PCI, PCI-X a PCI-Express. Stručně jsou shrnuty principy společné pro všechny typy sběrnic jako např. struktura paměťového prostoru nebo způsob alokace prostředků v době inicializace systému. Zdůrazněny jsou rozdíly v architektuře jednotlivých sběrnic, komunikačním protokolu, způsobu generování přerušení, zabezpečení přenosu dat nebo obsluhy a zotavení z chyb.
BibTeX:
@INPROCEEDINGS{
   author = {Tom{\'{a}}{\v{s}} Mart{\'{i}}nek},
   title = {Architektura sb{\v{e}}rnice PCI, PCI-X a PCI
	Express},
   pages = {37--50},
   booktitle = {Sborn{\'{i}}k p{\v{r}}{\'{i}}sp{\v{e}}vk{\r{u}} 35.
	konference Europen},
   year = 2009,
   location = {Plze{\v{n}}, CZ},
   publisher = {Czech Open Systems User's Group},
   ISBN = {978-80-86583-17-4},
   language = {czech},
   url = {http://www.fit.vutbr.cz/research/view_pub.php.cs?id=9079}
}

Vaše IPv4 adresa: 3.81.28.94
Přepnout na https