Článek v časopise

RYCHLÝ Marek. A Component Model with Support of Mobile Architectures and Formal Description. e-Informatica Software Engineering Journal. Wrocław: Wroclaw University of Technology, 2009, roč. 3, č. 1, s. 9-25. ISSN 1897-7979.
Jazyk publikace:angličtina
Název publikace:A Component Model with Support of Mobile Architectures and Formal Description
Název (cs):Komponentový model s podporou mobilních architektur a formálním popisem
Strany:9-25
Místo vydání:PL
Rok:2009
Časopis:e-Informatica Software Engineering Journal, roč. 3, č. 1, Wrocław, PL
ISSN:1897-7979
URL:http://www.e-informatyka.pl/wiki/e-Informatica [HTML]
Klíčová slova
softwarová architektura, vývoj systémů založený na komponentách, komponentový model, formální specifikace
Anotace
Požadavky na současné informační systémy často výrazně ovlivňují jejich architekturu. Systémy pak nemohou být realizovány jako celky, je vyžadován formální popis chování a rozhraní jednotlivých částí systémů včetně vzájemné interakce těchto částí. Je nutno řešit celou řadu problémů, které s sebou přináší např. schopnost kopírovat komponenty a přesouvat jejich kopie do různých kontextů logické architektury (tzv. "mobilita komponent"), vytváření, rušení a aktualizace komponent a jejich spojení za běhu systému (tzv. "dynamická rekonfigurace"), zajištění kompatibility komponent, atd. Článek představuje komponentový model, který umožňuje mobilitu komponent a dynamickou rekonfiguraci, kombinaci řídících a funkčních rozhraní komponent a odděluje specifikaci komponent od jejich implementace. Zvláštní pozornost je věnována formálnímu popisu komponent. Článek také shrnuje současný stav poznání v oboru vývoje komponentových systémů s formálním popisem.
BibTeX:
@ARTICLE{
   author = {Marek Rychl{\'{y}}},
   title = {A Component Model with Support of Mobile
	Architectures and Formal Description},
   pages = {9--25},
   journal = {e-Informatica Software Engineering Journal},
   volume = 3,
 number = 1,
   year = 2009,
   ISSN = {1897-7979},
   language = {english},
   url = {http://www.fit.vutbr.cz/research/view_pub.php.cs?id=9080}
}

Vaše IPv4 adresa: 3.226.251.81
Přepnout na https