Článek ve sborníku konference

DRAHANSKÝ Martin, ORSÁG Filip a HANÁČEK Petr. Securing of Communication in GSM Networks. In: Proceedings of NGWS2009. Melbourne: Lambert Academic Publishing, 2009, s. 30-36. ISBN 978-3-8383-5346-3.
Jazyk publikace:angličtina
Název publikace:Securing of Communication in GSM Networks
Název (cs):Zabezpečení komunikace v GSM sítích
Strany:30-36
Sborník:Proceedings of NGWS2009
Konference:International Conference on Next Generation Wireless Systems
Místo vydání:Melbourne, AU
Rok:2009
ISBN:978-3-8383-5346-3
Vydavatel:Lambert Academic Publishing
Klíčová slova
GSM, bezpečnost, šifrování, hovor, SMS
Anotace
Článek pojednává o bezpečnosti komunikace GSM sítí. Na začátku jsou definovány důležité pojmy, za nimiž následuje přehled zabezpečení GSM, včetně šifrování/dešifrování a jistých omezení. Na závěr jsou popsána řešení pro šifrování hlasového hovoru koncových stanic.
BibTeX:
@INPROCEEDINGS{
   author = {Martin Drahansk{\'{y}} and Filip Ors{\'{a}}g and
	Petr Han{\'{a}}{\v{c}}ek},
   title = {Securing of Communication in GSM Networks},
   pages = {30--36},
   booktitle = {Proceedings of NGWS2009},
   year = 2009,
   location = {Melbourne, AU},
   publisher = {Lambert Academic Publishing},
   ISBN = {978-3-8383-5346-3},
   language = {english},
   url = {http://www.fit.vutbr.cz/research/view_pub.php.cs?id=9081}
}

Vaše IPv4 adresa: 100.24.209.47
Přepnout na https