Článek ve sborníku konference

DRAHANSKÝ Martin, OUJEZDSKÝ Tomáš a ORSÁG Filip. Shooting Emplacement with Wireless Control. In: Proceedings of NGWS2009. Melbourne: Středisko pro podporu vědy a technického výzkumu, 2009, s. 21-23.
Jazyk publikace:angličtina
Název publikace:Shooting Emplacement with Wireless Control
Název (cs):Terčová jednotka s bezdrátovým řízením
Strany:21-23
Sborník:Proceedings of NGWS2009
Konference:International Conference on Next Generation Wireless Systems
Místo vydání:Melbourne, AU
Rok:2009
Vydavatel:Středisko pro podporu vědy a technického výzkumu
Klíčová slova
střelecké stanoviště, bezdrátové řízení
Anotace
Článek popisuje návrh a realizaci systému pro řízení terčů na střelnicích, což bylo provedeno ve spolupráci s vojenskými odborníky. Systém se skládá z hlavní jednotky a několika motorem otáčených terčů. Jak řídicí jednotka, tak terče jsou napájeny z baterií, a je použito bezpečného bezdrátového spojení pro přenos dat. Text vysvětluje návrh hardwarové a softwarové části systému s ohledem na nízkou cenu a vysokou spolehlivost vybavení. Výsledkem projektu je prakticky použitelný systém.
BibTeX:
@INPROCEEDINGS{
   author = {Martin Drahansk{\'{y}} and Tom{\'{a}}{\v{s}}
	Oujezdsk{\'{y}} and Filip Ors{\'{a}}g},
   title = {Shooting Emplacement with Wireless Control},
   pages = {21--23},
   booktitle = {Proceedings of NGWS2009},
   year = 2009,
   location = {Melbourne, AU},
   publisher = {Science \& Engineering Research Support Center},
   language = {english},
   url = {http://www.fit.vutbr.cz/research/view_pub.php.cs?id=9082}
}

Vaše IPv4 adresa: 18.205.176.100
Přepnout na https