Článek v časopise

MALINKA Kamil, HANÁČEK Petr a CVRČEK Daniel. Analyses of Real Email Traffic Properties. Radioengineering. 2010, roč. 2009, č. 4, s. 7. ISSN 1210-2512.
Jazyk publikace:angličtina
Název publikace:Analyses of Real Email Traffic Properties
Název (cs):Analýza vlastností reálné emailové komunikace
Strany:7
Kniha:Radioengineering - A Special Issue on Electronics and Software for Security and Defence
Místo vydání:CZ
Rok:2010
Časopis:Radioengineering, roč. 2009, č. 4, CZ
ISSN:1210-2512
Klíčová slova
SMTP, email traffic, mixing, anonymity, social
networks.
Anotace
Tento článek se zabývá empirickou analýzou logů reprezentující  emailovou komunikaci v rámci jedné z velkých univerizit. Výsledky mají posloužit lepšímu porozumnění vlivu reálné komunikace na efektivnost anonymních mix remailerů. Analyzovali jsme data obsahující záznamy téměř 790 000 emailů poslaných během 40 dní. Počáteční analýza dat je následována zkoumáním vlivu velikosti času doručení jednotlivých zpráv na anonymitu a efektivnost systémů, které ji zaručují (časové a prahové mixy). Výsledky analýz  jsou dále zkoumány z pohledu jejich možného vlivu na analýzu síťového provozu.
BibTeX:
@ARTICLE{
   author = {Kamil Malinka and Petr Han{\'{a}}{\v{c}}ek and
	Daniel Cvr{\v{c}}ek},
   title = {Analyses of Real Email Traffic Properties},
   pages = 7,
   booktitle = {Radioengineering - A Special Issue on Electronics and
	Software for Security and Defence},
   journal = {Radioengineering},
   volume = 2009,
 number = 4,
   year = 2010,
   ISSN = {1210-2512},
   language = {english},
   url = {http://www.fit.vutbr.cz/research/view_pub.php.cs?id=9103}
}

Vaše IPv4 adresa: 34.238.189.171
Přepnout na https